Substansvärdet ökar i Lundbergs - resultatet ner Lundbergs med VD Fredrik Lundberg redovisar ett ökat substansvärde medan resultatet minskar. Hittills i år har 153 mkr investerats i Hufvudstaden

Substansvärdet ökar i Lundbergs - resultatet ner

Ekonomi

25 november 2021

Lundbergs substansvärde har ökat med nästan 16,4 procent hittils i år. I Q3 ökade omsättningen medan resultatet minskade påtagligt. Under årets första nio månader investerades 593 mkr i fastighetsrörelsen.

Fastighets- och investmentbolaget Lundbergs rapporterar ett substansvärde på 486 kronor per aktie per den 30 september. Det kan jämföras med 446 kronor per aktie vid årsskiftet. Substansvärdet var 519 kronor per aktie den 22 november.

Under Q3 ökade nettoomsättningen med 30,2 procent jämfört med motvarande period i fjol. Resultatet föll dock tillbaka påtagligt. Resultatet efterskatt minskade med 74,4 procent jämfört med Q3 2020.

Lundbergs moderbolag har under årets nio första månader totalt investerat 1 191 miljoner kronor (1 185) i börsnoterade aktier.

Investeringarna utgjordes av:

*1,0 miljoner A-aktier i Handelsbanken för 85 miljoner kronor

*1,21 miljoner A-aktier i Hufvudstaden för 153 miljoner kronor,

*630 000 C-aktier i Industrivärden för 185 miljoner kronor,

*3,0 miljoner i Sandvik för 663 miljoner kronor

*500 000 B-aktier av i Skanska för 104 miljoner kronor.

I oktober och november 2021 har 38 462 A-aktier i Industrivärden förvärvats för 11 miljoner kronor, 2,37 miljoner C-aktier i Industrivärden för 662 miljoner kronor och 1,0 miljon aktier i Sandvik för 223 miljoner kronor. Därutöver har 861 538 A-aktier i Industrivärden till ett värde av 242 miljoner kronor erhållits i form av utdelning från Handelsbanken.

I fastighetsrörelsen har totalt investerats 593 miljoner kronor (585) under årets nio första månader.

Summering av Q3 2021 för Industrivärden:

*Nettooomsättningen steg 30,2 procent till 5 929 miljoner kronor (4 555) i tredje kvartalet 2021.

*Rörelseresultatet blev 1 025 miljoner kronor (2 444), med en rörelsemarginal på 17,3 procent (53,7). Här ingår värdeförändringar på fastigheter och derivat med 474 miljoner kronor (-19) och värdeförändringar på biologiska tillgångar med 164 miljoner kronor (166).

*Resultatet före skatt var 949 miljoner kronor (2 368).

*Resultatet efter skatt blev 540 miljoner kronor (2 111), en minskning med 74,4 procent mot föregående år.

*Resultat per aktie hamnade på 0,93 kronor (6,84), vilket innebär en minskning med 86,4 procent mot föregående år.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se