Styrkebesked från Balder trots tungt tapp inom hotell - Selin kommenterar

Styrkebesked från Balder trots tungt tapp inom hotell - Selin kommenterar

Ekonomi

5 november 2020

– Om inte nedgången inom hotell varit så tydlig hade vi redovisat ett ännu bättre halvårs- och kvartalsresultat, säger Balders VD Erik Selin till World in Property. Han tycker att fastighetsmarknaden utvecklats bättre än vad man kunnat befara under Corona-pandemin, och styr verksamheten vidare med sedvanligt analytiskt lugn och fortsatta stora satsningar på nyproduktion inom bostäder.

Balders Förvaltningsresultatet för halvåret, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 3 146 Mkr (2 970), vilket motsvarar en ökning per aktie med 6 procent till 17,48 kr (16,50).

– Bakom resultatutvecklingen finns färdigställande av ett antal byggnader, investeringar i befintligt bestånd och en kraftig nedgång inom hotell, säger Erik Selin.

– Givet situationen är det ett bra resultat. Under Q2 hade vi en hel del diskussioner om det tuffa läget med hyresgäster, med det har planat ut och stabiliserats – utom då det gäller hotell som har det tufft.

Hyresintäkterna uppgick för halvåret till 6 079 Mkr (5 577) och resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 817 Mkr (2 953).

– Hyresintäkterna är på en bra nivå och det är inga stora värdeförändringar. Fastighets- och hyresmarknaden är ändå totalt sett stabil med gott intresse från investerare och en fungerande finansiering. Det har inte blivit alls så stökigt under pandemin som man kunde tro, menar Erik Selin.

Balder fortsätter sin omfattande och långsiktiga satsning på nyproduktion inom bostäder.

– I Sverige och Finland är det en mix av hyresrätter och bostadsrätter. I Danmark är merparten hyresfastigheter. Men det är ju långa processer inte minst i Sverige med detaljplaner som kan ta fem till tio år. Men vi hoppas på många nya byggstarter i slutet av detta år och under nästa, om inget exceptionellt tillstöter, säger Erik Selin.

Flera av nybyggnationerna kommer att ha tydliga miljöprofil, som nyligen färdigställda områden i t.ex. Göteborg och Köpenhamn – något som Erik Selin tror och hoppas också skapar lönsamhet. När det gäller trenden mot mer flexibla arbetsplatser och kontor följer Balder trenden med en viss avvaktan.

– Jag tror folk vill vara på sina arbetsplatser och kontor, men så klart tittar vi på och utvecklar lösningar för mer flexibla arbetsplatser, säger Erik Selin.

Han delar också den bedömning som t.ex. Newsec gör angående fastighetsmarknaden – att 2020 nog kommer att bli ett historiskt sett riktigt bra år totalt sett, trots allt. Med goda nivåer, stort internationellt intresse, bar fart inom t.ex. bostäder, samhällsfastigheter och logistikanläggningar, ett stort underliggande intresse och brist på investerings alternativ.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se