Större löneansvar landar på byggherrar Foto: TT

Större löneansvar landar på byggherrar

Ekonomi

14 februari 2018

Arbetstagare ska få skydd för sin lön. Nu vill regeringen införa ett entreprenörsansvar för lönefordringar.

 

Det byggs rekordmycket i Sverige och bygg- och anläggningsbranschen går för högtryck. Samtidigt är det en bransch som, enligt regeringen, brottas med stora utmaningar när det gäller fusk och rent kriminell verksamhet. Därför vill nu regeringen införa ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen. Kortfattat innebär detta att anställda som inte får ut sin lön av en underentreprenör kan kräva pengar av huvudentreprenören för projektet.

– Det finns mycket fusk och kriminalitet i bygg- och anläggningsbranschen. Min regering genomför en rad åtgärder för att stätta stopp för det. Det ska vara ordning och reda på svenska arbetsplatser. Nu lägger vi fram en ny kraftfull lagstiftning för att rensa upp på svenska byggen, säger statsminister Stefan Löfven.

Preventiv effekt

Lagförslaget innebär att en arbetstagare i bygg- och anläggningsbranschen som inte får lön ska kunna få betalt av det företag som anlitat arbetstagarens arbetsgivare. I andra hand ska huvudentreprenören ansvara.

Om entreprenörsansvaret aktualiseras så kan den entreprenör som betalat arbetstagarens lön i efterhand kräva ersättning från arbetsgivaren. Förslaget förväntas ha en preventiv effekt och göra det svårare för oseriösa aktörer att verka genom noggrannare kontroller av vilka underentreprenörer som släpps in på svenska byggarbetsplatser.

– Det är helt oacceptabelt att seriösa och ansvarstagande entreprenörer i bygg- och anläggningsbranschen ska riskera att konkurreras ut av de som fuskar med skatten, struntar i säkerheten eller inte betalar sina arbetstagare den lön de har rätt till, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Branschen delad

Inställningen från branschen gällande det nya lagförslaget är tudelad. Veidekke, som under gårdagen hade statsministern på besök på ett av sina byggen, ser mycket positivt på regeringens krafttag.

– Byggbranschen är en väldigt fragmentiserad bransch med stort utrymme för oseriösa bolag. Vi behöver vidta åtgärder för att säkerställa ordning och reda, sund konkurrens och en säker arbetsmiljö. Annars kommer konkurrenskraften för seriösa bolag som väljer att följa lagar och förordningar, minska vilket riskerar att driva hela byggsektorn i Sverige åt fel håll. Det nya lagförslaget är ett steg i rätt riktning, säger Jimmy Bengtsson vd för Veidekke Sverige.

Men enligt Sveriges Byggindustrier riskerar detta att slå ut mindre aktörer.

– Det kommer innebära ökade kostnader och ineffektiv upphandling. Dom små företagen kommer drabbas eftersom de inte kommer att få betalt i tid och få svårare att etablera sig, säger Mats Åkerling, vice vd, Sveriges Byggindustrier, till SVT:s Rapport.

Beslutet fattas på regeringssammanträdet den 15 februari. Om det går igenom föreslås lagen börja gälla från 1 augusti i år.

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se