Större hyresjusteringar nödvändiga för att möta de ökade kostnaderna

Större hyresjusteringar nödvändiga för att möta de ökade kostnaderna

Bostäder

30 september 2022

inleds nu runt om i landet. Kraftigt ökade räntor och förvaltningskostnader slår hårt mot fastighetsbranschen vilket avspeglas i Fastighetsägarna MittNords yrkanden.

 

- För att fastighetsföretagen ska kunna hantera de kraftigt ökade kostnaderna behövs betydligt större hyresjusteringar 2023, säger Lisa Hjelm, näringspolitisk chef påFastighetsägarna MittNord. 

När de årliga hyresförhandlingarnainleds sker det i en orolig och dramatisk ekonomisk tid. De kostnadsstegringar vi nu ser på el och uppvärmning liksom inflationen och höjda räntorsätter press på såväl enskilda hushåll som företag. För fastighetssektorn påverkas förutsättningarna i mycket hög grad och oron är stor för fortsatt ökade kostnader kopplade till uppvärmning, el, vatten, avfallshantering, förvaltning och finansiering.

- Riksbankens höjning av styrräntan är en kraftig smäll för stora delar av fastighetssektorn. Samtidigt har det skett en dramatisk utveckling av priserna på varor och tjänster som är nödvändiga i förvaltningen av hyresrätter, säger Lisa Hjelm. 

För att fastighetsföretagen ska kunna hantera de kraftigt ökade ränte- och förvaltningskostnadernaär större justeringar av hyrorna nödvändiga. I Örnsköldsvik är bedömningen att hyran behöver justeras med 10,2 procent.

- Vi har stor respekt och förståelse för att det finns hushåll med små ekonomiska marginaler. Samtidigt är majoriteten av våra medlemmar små företagare som även de har sina räkningar att betala och hyran är deras enda intäkt, säger Lisa Hjelm. 

Den nya förhandlingsmodell som bostadsmarknadens parter enats om baseras på fem faktorer som speglar den allmänna ekonomiska utvecklingen och fastighetsföretagens kostnadsutveckling på orten, men den innebär också att stor hänsyn ska tas till tidigare års utveckling. Justförhandlingsmodellens historiska fokus gör att fastighetsägare inte kommer att kompenseras för den nuvarande ekonomiska utvecklingen med kraftigt ökande kostnader.

- För många fastighetsägare innebär det att situationen kan bli ekonomiskt mycket tuff.Vi behöver alla ta ansvar och hjälpa till att fördela kostnaderna som samhället nu bär i och med energikrisen och inflationen. Fastighetsbranschen kan inte ensam ta smällen, det skulle vara förödande för hyresrättens framtid, säger Lisa Hjelm. 

Att urholka hyrorna i ett läge där räntor och förvaltningskostnader stiger kraftigt kan få negativa konsekvenser för den ekonomiska tillväxten i landet. Om hyrorna hålls nere kommer signalen vara tydlig till de som vill investera i nya bostäder; satsa på något annat. 

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se