Större bostadsrätter ökade mer i pris än små under 2021 En fördjupad analys från Fastighetsbyrån, där Mäklarstatistiks siffror för helåret 2021 jämförts med 2020, visar att det är bland de större lägenheterna som priserna ökade mest i fjol.

Större bostadsrätter ökade mer i pris än små under 2021

Bostäder

14 januari 2022

Under 2021 var det högtryck på bostadsmarknaden med stigande bostadsrättspriser i hela landet. En ny kartläggning från Fastighetsbyrån visar att större lägenheter var de som ökade mest i pris.

Treor och fyror eller större ökade med 10 % på riksnivå, jämfört med ettor som steg med 6 %. Trenden är tydlig i stora delar av landet, inte minst i storstadslänen, men vissa län sticker ut åt motsatt håll.

Svensk mäklarstatistik presenterade nyligen siffror som sammanfattar bostadsåret 2021, och visar att villapriserna steg betydligt mer än bostadsrättspriserna.

En fördjupad analys från Fastighetsbyrån, där Mäklarstatistiks siffror för helåret 2021 jämförts med 2020, visar att det är bland de större lägenheterna som priserna ökade mest i fjol.

På riksnivå ökade ettorna med 6 %, tvåorna med 9 % och treor och fyror eller större ökade med 10 %.

– Under 2021 är det tydligt att villapriserna stigit mer än bostadsrättspriserna. På riksnivå, som påverkas mest av storstäderna, kan vi även se att större lägenheter stiger betydligt mer i pris än mindre. Bland annat beror det på höga trösklar för förstagångsköpare i jakt på smålägenheter med rekordpriser, amorteringskrav och bolånetak. Vi ser även ett trendbrott utifrån pandemin där fler yngre personer drabbats ekonomiskt och större bostäder, med till exempel plats för arbetsrum, blivit mer attraktiva, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Stora skillnader mellan länen

Fastighetsbyråns sammanställning visar att prisutvecklingen skiljer sig kraftigt mellan länen.

I Södermanland stod priserna på ettor stilla i fjol medan priserna på treor ökade med 19 % och fyror eller större med 16 %.

Storstadsregionerna följer samma trend. I Västra Götalands län steg ettorna med 3 % samtidigt som lägenheter med fyra rum eller fler steg med hela 13 %. I Stockholm steg priset på ettor med 4 % och fyror eller större med 9 %. Motsvarande siffror för Skåne var 9 respektive 15 % ökning.

Ett par län sticker ut med motsatt trend. Exempelvis Norrbotten där priserna på ettor ökade med sjutton procent samtidigt som priserna på de största lägenheterna var oförändrade.

Även Gotland sticker och med en prisökning på ettor på hela 26 % samtidigt som lägenheter med fyra rum eller fler steg med 12 %.

– Det är förvånansvärt stora skillnader mellan olika bostadsstorlekar och mellan länen med väldigt lokala förutsättningar som påverkar. Hur utbudet ser ut på orten, vilka som flyttar in och ut, företagsetableringar, prisnivåer med mera. För konsumenter, både köpare och säljare, är det viktigt att inte dra alla bostadsrätter över en kam och förutsätta samma prisutveckling. Det gäller att jämföra liknande bostäder för att få en realistisk bild, säger Johan Engström.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se