Stronghold Invest, ÖBO och Vincero startar strategiskt samarbete Ulf Rohlén, vd på ÖrebroBostäder.

Stronghold Invest, ÖBO och Vincero startar strategiskt samarbete

Stadsutveckling

19 maj 2022

Trion stödjer fastighetsägare att koppla upp och ta kontroll över sin energiförbrukning 

Stronghold Invest, ÖrebroBostäder och Vincero har ingått ett strategiskt samarbete för att stödja fastighetsägare att möta omvärldens krav på energieffektivisering. Samarbetet, som bygger på ett av ÖrebroBostäder egenutvecklat koncept, ska nu förädlas och paketeras för att erbjudas hela fastighetsbranschen som därmed kan ta av metod, tekniska lösningar och samverkan runt energitjänster. Pilotprojekt kommer att genomföras i nya stadsdelar och geografiska områden med start under hösten. 

I konceptet ingår metod, ramverk och tekniska lösningar för att koppla upp fastigheter med smart styrning samt arbeta med solceller, batterier och AI-baserad överordnad styrning. Koncept har hjälp ÖreboBostäder till att mer än halvera sin elanvändning i eget bestånd. Dessutom har ÖrebroBostäder arbetat metodiskt i tre nivåer – eget bestånd, stadsdel och stad – och därmed möjliggjort för fastigheten att bli en flexibel effektresurs till stödtjänster mellan fastighetsägare och energibolag för att hantera effektbrister.

Fastighetsbranschen står inför en omfattande transformation mot ett klimatneutralt fastighetsägande. En effektiv hantering av energi och energiförbrukning är en förutsättning. 

”Vi har följt ÖrebroBostäders resa under en längre tid och de har, genom att utveckla och använda modern teknologi, kunnat frigöra betydande värden på energiområdet. Vi ser fram emot att tillsammans utveckla en industrialiserad metod för att adressera energiområdet i stor skala, till förmån för hela samhället och de kunder vars fastigheter vi förvaltar”, säger Daniel Kraft, Head of Digital Investments & Transformation, Stronghold Invest.

ÖrebroBostäder är ett av de ledande fastighetsbolagen i världen när det kommer till energieffektivisering har i över 15 års tid utvecklat koncept och system för produktion, lagring och delning av energi. Det har bidragit till årligen minskade kostnader om cirka 80 miljoner kronor i eget bestånd, samtidigt som fastighetsvärdet ökat med 1,6 miljarder kronor.

”Det känns som vi nu har en samarbetspartner i Stronghold, som både visat intresse, kompetens och engagemang och detta möjliggör att vi kan fortsätta utvecklas inom energiområdet. Vi vill kunna erbjuda stöd och stöttning till andra fastighetsbolag och vi ser samarbete som en viktig del i hela samhällets resa mot att uppnå klimatmålen”, säger Ulf Rohlén, vd på ÖrebroBostäder. 

Under hösten 2022 kommer ett antal pilotprojekt att genomföras för att expandera konceptet i ett antal fastigheter runt om i Örebro för att sedan skala upp i nya stadsdelar och geografiska områden.

Fastighetsbranschen står inför en stor utmaning när det kommer till att ställa om för att få mer klimatsmarta och energieffektiva fastigheter. Variation i elproduktion kombinerat med ett växande elbehov ökar kravet på flexibilitet och optimering, samtidigt som el- och energikostnader når nya rekord. I takt med detta krävs nya lösningar där en av utmaningarna är att få ett helhetsgrepp för att undvika suboptimering och upplåsningseffekt.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se