Stortappet för Tobin – ingen försäljning Foto: TT

Stortappet för Tobin – ingen försäljning

Ekonomi

12 februari 2019

Bostadsutvecklaren Tobin Properties tecknade inte ett enda bindande avtal om försäljning av lägenheter under fjärde kvartalet 2018.

Under motsvarande period året före tecknades avtal till ett värde av 48 miljoner kronor.

Under helåret sålde företaget lägenheter till ett värde av 67 miljoner kronor, jämfört med 1,2 miljarder kronor 2017.

"Tobin Properties försäljningsutveckling under det fjärde kvartalet vittnar om en fortsatt avvaktande marknad för nyproducerade lägenheter i Stockholm. Situationen på andrahandsmarknaden har dock stabiliserats och visar tecken på återhämtning", skriver Patrik Mellgren, tillförordnad vd för Tobin Properties, i rapporten.

Trots att bolaget på helåret 2018 går skarpt minus på flera poster där bland annat resultatet efter skatt uppår till -55,5 miljoner har styrelsen beslutat om utdelning på preffen med 11,50 kronor.

Av Jesper Lögdahl & TT

Faktaruta

Tobins oktober - december 2018

 • Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 0 MSEK (48).
 • Rörelseresultatet uppgick till -24,2 MSEK (0,0).
 • Resultatet efter skatt uppgick till –37,0 MSEK (-14,4).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,98 SEK (-1,33). 1)
 • Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 0 (13).
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (148).
 • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 493 (493).

Tobins 2018

 • Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 67 MSEK (1 202).
 • Rörelseresultatet uppgick till -26,8 MSEK (53,7).
 • Resultatet efter skatt uppgick till –55,5 MSEK (28,0).
 • Resultatet per aktie uppgick till –2,23 SEK (1,16). 1)
 • Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 20 (262).
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (416).
 • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 493 (493).
 • Styrelsen föreslår en utdelning för helåret 2018 om 11,50 SEK (11,50) för preferensaktien och om 0 SEK (0) för stamaktien

Källa: Tobin

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se