Stort steg för Balders omfattande stadsdelsprojekt Framtidens Backaplan med Balder som huvudaktör har nu tagit ett stort sett framåt i sitt förverkligande.

Stort steg för Balders omfattande stadsdelsprojekt

Stadsutveckling

16 december 2021

Visionen för Framtidens Backaplan i Göteborg är stor och nu tar stadsdelsprojektet med Balder som huvudaktör nästa stora steg.

I januari går detaljplanen för områdets västra del, Detaljplan 2 Backaplan, ut på samråd.

I denna del planerar Balder för fyra bostadskvarter och en kontorsfastighet. Ambitionen är att de första bostäderna står inflyttningsklara 2025.

Igår beslutade byggnadsnämnden i Göteborg att ta nästa steg i stadsdelsprojektet Framtidens Backaplan och låta detaljplan 2 gå ut på samråd. I denna del av det stora projektet på Hisingen planerar fastighetsbolaget Balder att uppföra fem kvarter med bostäder och kommersiella lokaler öster om Kvilleparken, alldeles nära Hjalmar Brantingsplatsen.

– Vi på Balder är stolta över att vara en aktiv part i omvandlingen av platsen och det är glädjande att vi nu kan ta nästa steg. Framtidens Backaplan ska bli en levande stadsdel med människan i centrum och vi är mycket nöjda över att kunna bidra. Om allt går som vi hoppas står våra första lägenheter inflyttningsklara redan 2025, säger Joakim Gralén, Fastighetsutvecklare på Balder.

I denna första del av Framtidens Backaplan planerar Balder för cirka 1 000 bostäder i blandade upplåtelseformer och storlekar samt 30 000 kvm kommersiella ytor, fördelade på fem kvarter.

Bostadskvarteren byggs med en grön innegård, huskroppar i varierande höjd och enligt miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver. Kvarteren kommer att växa fram i ett antal etapper, med sista byggstart runt år 2030.

Förutom Balder har också Skandia Fastigheter och Göteborgs stad byggplaner i denna del av stadsdelsprojektet.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se