Stort intresse för nya området i Umeå - 80 procent uthyrt Mer än 80 procent av kontorshuset på Östra Station är redan uthyrt. (Visionsbild: Wingårdhs)

Stort intresse för nya området i Umeå - 80 procent uthyrt

Uthyrning

20 januari 2022

Etapp 1 på Östra Station i Umeå är snart fullt uthyrt – redan två år innan inflyttning. Hyresavtal har nu skrivits med NCC och Coop Nord.

Balticgruppen påbörjade i december 2021 byggnationerna av etapp 1 i Umeås nya och hållbara stadsdel Östra Station.

I stadsdelen, som växer fram mellan Umeå centrum och Universitetsstaden, planeras det för flera byggnader som ska inrymma en mix av bostäder, kontor, service, gym, restauranger, livsmedelsbutik, caféer och lösningar inom hållbara kommunikationer.

Den första etappen omfattar ett kontorshus samt ett bostadshus med livsmedelsbutik i bottenplan – och intresset för området är stort.

Nu står det klart att kontorshuset får ytterligare två nya hyresgäster; NCC och Coop Nord. Det betyder att kontorshuset redan nu är uthyrt till mer än 80 procent trots två år kvar till inflyttning.

– Vi ser en stor efterfrågan på moderna kontorslokaler i attraktiva lägen och Östra Station är inget undantag. Östra Station är pendlarvänligt och ligger i ett attraktivt område vid Universitetsstaden, en stadsdel med närhet till hela Umeås utbud. Området kommer ha mycket att erbjuda förutom alla arbetsplatser och bostäder såsom restauranger, livsmedelsbutik, träningsanläggning och rekreationsområden. Allt du behöver finns runt knuten och det ger människor som bor och verkar här goda förutsättningar att agera hållbart och att leva ett rörelserikt liv, säger David Carlsson, VD och koncernchef Balticgruppen.

Under 2024 flyttar NCC och Coop Nord in i kontorshuset där de hyr varsitt plan, vilka uppgår till cirka 1 000 kvadratmeter och rymmer 50–60 kontorsplatser vardera.

Sedan tidigare är det känt att Umeå Sport & Motion öppnar en träningsanläggning i huset samt även Skatteverkets förhyrning på fyra plan. Med NCC och Coop Nord innebär det att större delar av kontorshuset nu är uthyrt.

I det planerade bostadshuset öppnar Coop en livsmedelsbutik i bottenplan och även intresset för bostadsrätterna har varit stort, där över 90 procent av lägenheterna är sålda. En avgörande faktor vid val av kontor för samtliga kontorshyresgäster på Östra Station har varit områdets hållbarhetsprofil.

– Det är ett fint kvitto att både NCC, som även är totalentreprenör för den första etappen av Östra Station, och att Coop Nord, som etablerar en ny livsmedelsbutik i området, flyttar hit. Det är viktigt för våra hyresgäster att erbjuda sina medarbetare flexibla, kreativa och inspirerande kontorslokaler med stort fokus på hållbarhet och det är glädjande att vi kan tillgodose det, säger Sara Axelvern, affärsanvarig uthyrare Balticgruppen.

Faktaruta

Om Östra station i Umeå

Kontorshuset får totalt elva våningar inklusive källarplan med plats för parkeringar och i bottenplan planeras för restaurang- och serviceverksamheter.

Den totala ytan uppgår till cirka 10 000 kvadratmeter.

Kontorshuset uppförs till största del med trästomme, vilket är ett viktigt bidrag till hållbart byggande.

Balticgruppens vision för Östra Station är en stadsdel som ska ge goda förutsättningar att agera hållbart och leva ett rörelserikt liv. Detta möjliggörs bland annat med närhet till hela Umeås utbud, tillgången till hållbara kommunikationer i området såsom tåg, lokal- läns- och flygbussar, promenad- och cykelstråk samt stadsdelens blandade utbud av verksamheter.

Samtliga byggnader på Östra Station är ritade av arkitektbyrån Wingårdhs och dessa projekteras och produceras i miljöbyggnad silver, vilket är en svensk miljöcertifiering som ger bra miljöer att arbeta i.

Östra Station är en av Balticgruppens största satsningar framöver och projektet bidrar till att koppla ihop centrum med Universitetsstaden, vilket behövs när stadskärnan expanderar. Att förtäta Umeå genom blandstad behövs för att staden ska växa hållbart och nå 200 000 invånare år 2050.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se