Stort intresse för Aros inför dagens börsdebut – Det stora intresset för bolaget och erbjudandet gör mig oerhört stolt och är ytterligare ett bevis på Aros Bostads starka varumärke, fantastiska medarbetare och potentialen i bolaget, säger VD Magnus Andersson.

Stort intresse för Aros inför dagens börsdebut

Ekonomi

16 juni 2021

Intresset för Aros är stort inför bolagets första handelsdag på börsen som är idag. 

Aros offentliggjorde i morse  utfallet av erbjudandet av stamaktier i bolaget inför noteringen av stamaktierna på Nasdaq First North Growth Market.

Intresset för erbjudandet har varit mycket stort bland svenska och internationella institutionella investerare samt allmänheten i Sverige.

Erbjudandet i korthet:

*Priset per aktie i erbjudandet var 56 kronor, motsvarande ett marknadsvärde av det totala antalet stamaktier i Aros Bostad om cirka 2 100 MSEK efter genomförandet av erbjudandet.

*Erbjudandet omfattade 6 205 356 stamaktier, varav 5 357 142 nyemitterade stamaktier som erbjöds av Bolaget samt 848 214 befintliga aktier som erbjöds av LMK Ventures (den "Säljande Aktieägaren").

*För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet kommer Bolaget att lämna en option till DNB Markets att, på DNB Markets begäran, erbjuda ytterligare högst 930 803 stamaktier ("Övertilldelningsoptionen"), motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av erbjudandet.

*Förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av erbjudandet till cirka 400 MSEK och motsvarar cirka 19 procent av det totala antalet stamaktier i bolaget efter att erbjudandet har genomförts.

*Rutger Arnhult via M2 Asset Management, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia Fonder, PriorNilsson Fonder, Bell Rock Capital Management och Cicero Fonder (”Cornerstone-investerarna”) har förvärvat stamaktier i erbjudandet till ett belopp om cirka 280 MSEK.

– Det stora intresset för bolaget och erbjudandet gör mig oerhört stolt och är ytterligare ett bevis på Aros Bostads starka varumärke, fantastiska medarbetare och potentialen i bolaget. Jag vill härmed önska alla nya aktieägare välkomna på den resa där vi nu tillsammans tar nästa steg i den fortsatta utvecklingen, säger Aros VD Magnus Andersson.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se