Storsatsning på nytt framtidssamhälle i hett läge I nya samhället Brobyholm ska OBOS bygga 100 nya bostäder i par- och radhus. Övriga aktörer i området är S. Property Group, Aros och Vernum. Totalt byggs cirka 500 bostäder.

Storsatsning på nytt framtidssamhälle i hett läge

Stadsutveckling

17 januari 2022

I ett hett område i Mälardalen skapas nu ett nytt hållbart framtidssamhälle bestående av 500 bostäder, centrum, kommersiella lokaler och social infrastruktur. Flera fastighetsaktörer är involverade i projektet.

Melllan de både expansiva städerna Södertälje, med Nykvarn, och Eskilstuna blir Mariefred/Åkers Styckebruk i Strängnäs kommun allt hetare.

Mitt emellan Mariefred och Åkers Styckebruk har ett nytt bostadsområde successivt vuxit fram kring Läggesta station, med pendlingsavstånd till hela Storstockholm och Eskilstuna. Här passerar även E20.

Mariefred-Läggesta-Åkers Styckebruk växer allt mer samman och utgör ett attraktivt bostadsalternativ för allt fler. Hemarbetstrenden och det ökade intresset för att bo mer naturnära späder på intresset ytterligare.

Och nu startar en ny storsatsning på att skapa ett helt nytt och hållbart framtidssamhälle i Åkers Styckebruk om 220 hektar.

Det nya samhället har döpts till Brobyholm och ligger intill det historiska krutbruket i Åker i en unik kulturhistorisk miljö. 

Här ska OBOS, S. Property Group, Aros och Vernum i samverkan med Strängnäs kommun och Åkers Krutbruk Fastigheter AB utveckla totalt 500 bostäder, centrum och social infrastruktur i form av bl.a. en ny förskola.

Därtill drivs för närvarande också en ny detaljplan, i syfte att kunna utveckla områdets företagspark med ett 50-tal olika småföretag och på sikt tillföra flera hundra nya arbetsplatser.

– Vi är otroligt glada över att samarbeta med dessa aktörer och ser fram emot att bygga Brobyholm som en hållbar och attraktiv livsmiljö för både boende och företag, säger Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs.

OBOS del i avtalet innebär 100 nya bostäder i par- och radhus.

– Visionen för Brobyholm som ett hållbart samhälle med smarta lösningar och bostäder i trä linjerar bra med OBOS värderingar. Här ser vi fram emot att få utveckla 100 nya bostäder i par- och radhus med en planerad byggstart av den första etappen under det första halvåret 2023, säger Malin Svensson, VD på OBOS Kärnhem.

Aros Bostad har förvärvat 20 byggrätter för småhus motsvarande cirka 2 300 kvm ljus BTA, samt rättighet att förvärva ytterligare 40 byggrätter.

Produktionsstart för de ny förvärvade 20 byggrätterna beräknas till Q2 2023.

– Förvärvet i Åkers styckebruk är ett resultat av vår strategi att utöka Aros Bostads närvaro inom Storstockholm. Vi letar aktivt efter nya projektmöjligheter för både småhus och flerbostadshus inom en timmes pendlingsavstånd med tåg från centrala Stockholm, säger Magnus Andersson, VD Aros Bostad.

Aros köper av S. Property Group AB, en del av Serendipity, som också kommer att agera utvecklare i det nya området, liksom Vernum.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se