Storprojekt i Göteborg certifieras
Foto: Riksbyggen

Storprojekt i Göteborg certifieras

Stadsutveckling

20 november 2018

Certifieringssystemet är det första för hållbar stadsutveckling. Och som dessutom är helt anpassat för svenska förhållanden.

Masthuggskajen i Göteborg blir det första stadsutvecklingsprojektet att tilldelas en Citylabcertifiering.

Certifieringssystemet, som är utvecklat av Sweden Green Building Council är det första för hållbar stadsutveckling som är helt anpassat för svenska förhållanden.

– Riksbyggen går i täten för ett grönare och mer hållbart Göteborg. Det är jätteroligt att projektet vid Masthuggskajen, som första stadsdel, tilldelas Citylabcertifieringen vilket ligger helt i linje med Riksbyggens sätt att bygga mer hållbara bostäder. Sedan många år arbetar Riksbyggen med att certifiera sin nyproduktion av bostäder enligt Miljöbyggnad som är utvecklat av Sweden Green Building Council, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen Bostad i Göteborg.

Certifieringen är ett viktigt led i det aktiva arbetet med ett hållbarhetsprogram genom hela processen – från detaljplan, genom genomförandet och vidare efter att stadsdelen tas i bruk av nya boende, företag och besökare.

– Det här är ett fint bevis på att vi realiserar Älvstadens vision om att vara inkluderande, grön och dynamisk. Vi vill binda samman gammalt och nytt och platsen ska växa in i den befintliga strukturen som redan finns idag. För att lyckas har Masthuggskajen högt satta hållbarhetsmål och därför valde vi att ingå i Citylab. Vi kan samverka och dela kunskaper med andra hållbara stadsutvecklingsprojekt. Det är såklart väldigt kul och sporrande att vi blir först i Sverige med denna certifiering, säger Åsa Vernersson, projektledare för Masthuggskajen.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se