Storköpen fortsätter för Batljan – 300 miljoner

Storköpen fortsätter för Batljan – 300 miljoner

Transaktion

11 oktober 2019

SBB verkar återigen på köpoffensiven. Nu har bolaget med Ilija Batljan i spetsen gjort ett köp värt över 300 miljoner.

SBB fortsätter att växa inom samhällsfastigheter genom ett förvärv av tre portföljer där säljarna kvarstår som hyresgäster i de förvärvade fastigheterna. Portföljen innehåller LSS och gruppboenden med en genomsnittlig hyreslängd om 16 år.

Förvärvet omfattar 20 fastigheter, femton i Sverige samt fem i Finland med en total uthyrningsbar yta om 11 600 kvm.

Överenskommet fastighetsvärde för portföljen uppgår till 320 miljoner kronor med en hyresintäkt om 21 miljoner och driftnetto om 19 miljoner

– SBB visar igen att vi är Nordens ledande aktör inom social infrastruktur, säger Ilija Batljan, vd och grundare av SBB

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se