Storaffären reverseras

Storaffären reverseras

Transaktion

27 juni 2022

Fastigheter kvarstår i Diös ägo

 

Finansieringsförbehållet till den tidigare kommunicerade försäljningen av sex mixfastigheter till Point Properties AB har ej uppfyllts. Därmed fullföljs inte affären och fastigheterna stannar kvar i Diös ägo.

Försäljningen berör fastigheter i Gävle, Falun, Umeå och Skellefteå. Affären kommunicerades den 25 mars och villkorades av ett finansieringsförbehåll som ej uppfyllts. Fastigheterna är fullt uthyrda och Diös ser fram emot att fortsätta förvalta och utveckla dem i respektive stad.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se