Stora vakanser i Malmö kan ge problem
Foto: Wikipedia

Stora vakanser i Malmö kan ge problem

Uthyrning

30 maj 2018

Till skillnad från Stockholm och Göteborg, där vakansen är låg, finns det i Malmö många lediga lokaler. Och vakansen kan bli ännu högre.

– Det finns ett större utbud än efterfrågan i Malmö och jag tror att det kan bli en utmaning för fastighetsägarna att hitta hyresgäster, säger Eskil Lindnér, Senior Director Malmö, på CBRE.

I området Hyllie är vakanserna dock låga just nu. Där byggs det sju nya kontorshus och det byggs även runt Centralstationen och andra delar av Malmö.

– Det är möjligt att man kan fylla dom nya husen men då blir det vakanser på det äldre beståndet. Utmaningen ligger att locka fler företag till Malmö, det flyttar inte så många företag till Malmö så att alla kontorsytor som finns kommer fyllas.

På Wihlborgs Fastigheter håller man inte med.
– Den bilden delar inte vi, säger Ulrika Hallengren, VD på Wihlborgs Fastigheter. Självklart är det viktigt att all byggnation sker i takt med marknadens utveckling men vi har ett bra nettoupptag. Vi har haft en tillväxt i Malmö som faktiskt, procentuellt, har varit i nivå med Stockholms utveckling de senaste tio åren. Vi kan känna av konkurrenstrycket och hur upptagningen går på både våra nyproducerade och befintliga lokaler. Och vi har väldigt låga vakanser i vårt bestånd.

Ökade vakanser i det äldre beståndet

Trenden är att företagen flyttar från det äldre beståndet i Malmö, till nybyggda kontorshus runt knutpunkterna även om hyrorna är högre.
– Just på kontorssidan har vi inga vakanser alls, men i vårt handelsbestånd har vi rätt stora vakanser, det har vi jobbat väldigt hårt med. I Entré till exempel, där har vi gått från att ha en uthyrningsgrad på 48% till nuvarande 72%. Vi upplever att vi har en relativt bra marknad. Sedan är det klart att det finns vakanser, i det gamla kultursbeståndet i Malmö, säger Olof Andersson, VD på Trianon Fastigheter.

Märker ni av några svårigheter att fylla kontoren?

– Man får ju jobba och offra ett och annat utgående samtal.

Av Pernilla Gilbert

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se