Stora tapp för Oscar Properties
Oscar Engelbert, vd, Oscar Properties. Foto: Oscar Properties

Stora tapp för Oscar Properties

Ekonomi

27 april 2018

Höstens blåst på bostadsmarknaden har satt sina spår hos Oscar Properties. Första kvartalsrapporten för 2018 har vikande siffror.

 

Året har inte börjat på bästa sätt på Oscar Properties. Flera poster i rapporten backar efter förra höstens turbulens på bostadsmarknaden.

– Under årets första kvartal har vi sett en fortsatt avvaktande bostadsmarknad och även om intresset på våra visningar är stort så tar processerna längre tid. Antalet sålda bostäder under perioden är väsentligt lägre än motsvarande kvartal 2017, men måste ses i ljuset av att vi för närvarande har mycket få bostäder till försäljning. 93 procent av de bostäder vi färdigställer i år är sålda på bindande kontrakt, och i hela produktionen har vi en försäljningsgrad på 89 procent, konstaterar bolagets vd Oscar Engelbert.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -56,3 mkr (426,6) för bolaget och under perioden har bolaget tvingats utvärdera kostnadsprognoserna för samtliga pågående projekt. För fyra av dessa har detta inneburit en justering uppåt, vilket påverkat resultatet negativt med cirka 48 miljoner. Övriga projekt bidrar med en vinst om cirka 37 miljoner.

Några positiva inslag har dock funnits. Efter första kvartalets slut sålde bolaget penthouset i Norra Tornen Innovationen. Bostaden är har en utsikt i fyra väderstreck och inte mindre än nio terrasser. Priset uppgick till 66 miljoner, vilket gör den till den dyraste lägenhet Oscar Properties någonsin sålt.

Av Redaktionen

Faktaruta

Oscars första månader 2018:

  • Nettoomsättningen uppgick till 400,1 mkr (748,4).
  • Rörelseresultatet uppgick till –56,3 mkr (426,6).
  • Periodens resultat uppgick till –84,9 mkr (344,2).
  • Resultat per stamaktie uppgick till –3,23 kronor (11,89).
  • Likvida medel uppgick till 404,6 mkr (264,8).
  • Antalet sålda bostäder uppgick till 12 (102).
  • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (0).
  • Antalet bostäder i pågående produktion ökade till 1 114 (1 047).

Källa: Oscar Properties

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se