Stora prisfall på bostadsrätter

Stora prisfall på bostadsrätter

Bostäder

19 maj 2020

Bostadspriserna fortsatte ner i april, mer i storstäderna och allra mest på bostadsrätter i Stockholm.

Men i början av maj finns en tendens till uppgång, enligt Valueguard.

I förra veckan släppte Svensk Mäklarstatistik prisutvecklingen i april. Den visade då i princip stillastående priser, eller svagt nedåtgående, något som överraskade en del bedömare med tanke på coronakrisens kraftiga tillslag mot samhällsekonomin.

Men Valueguard visar upp en annan bild. Analysföretaget mäter på ett annat vis, verktyget tar hänsyn till vilka bostäder som säljs och fångar i och med det den underliggande trenden.

I april sjönk då priserna i riket med 2,0 procent jämfört med månaden före. Bostadsrätterna sjönk med 3,4 procent, villorna med 1,1 procent. Nedgången är störst för bostadsrätter i Stockholm, 3,9 procent, och jämfört med februari då covid-19-krisen började är nedgången 5,5 procent, enligt Valueguard.

Under första halvan i maj bröts emellertid nedgången, åtminstone tillfälligtvis. I Stockholm steg priserna på bostadsrätter med en procent och de var stillastående, till svagt stigande, i Göteborg.

Och trots allt, sett på ett år ligger såväl bostadsrätter som villor högre i pris i dag, och det gäller i snitt överallt i landet.

Valueguard mäter också antalet gjorda bostadsaffärer. De var, sett över hela landet, fem procent fler i april jämfört med samma månad i fjol. Ökningen berodde på att antalet villaaffärer steg med 15 procent, medan antalet sålda bostadsrätter var oförändrat.

Av Olle Lindström/TT

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se