Stora ökningar för Brinova
Per Johansson, vd, Brinova. Foto: Brinova

Stora ökningar för Brinova

Ekonomi

18 juli 2018

Bolaget har ett något sämre resultat under första halvåret än förra året, men flera andra poster storökar.

 

Under Brinovas andra kvartal har bolaget bland annat köpt och tillträtt en fastighet i Lund med en uthyrbar yta om 549 kvadratmeter ämnat för vårdverksamhet. Samt två fastigheter i Kävlinge med en uthyrbar yta om 1 049 kvadratmeter bestående av bostäder till ett fastighetsvärde om 22 miljoner kronor.

Investeringarna har ökat hyresintäkterna med 27 procent och för första halvåret 2018 landade posten på 120 miljoner. Även förvaltningsresultatet klättrade med inte mindre än 32 procent och landade på 74,5 miljoner kronor.

Trots att resultatet gick ner över fem miljoner jämfört med föregående år och period är bolagets vd nöjd och ser fram emot att fortsätta arbeta enligt bolagets inslagna linje.

– Vi växer på ett kontrollerat och lönsamt sätt. Våra strategier ligger fast, vårt fokus på tillväxt inom bostäder och samhällsfastigheter i södra Sverige fortsätter, säger Per Johansson, vd för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

Delårsrapport januari-juni 2018

  • Hyresintäkterna ökade med 27 procent till 120,0 Mkr (94,7).
  • Driftsöverskottet ökade med 32 procent till 74,5 Mkr (56,6).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 24 procent till 46,2 Mkr (37,4).
  • Periodens resultat uppgick till 44,8 Mkr (50,4), motsvarande ett resultat per aktie om 0,62 kronor (0,70).
  • Realiserade värdeförändringar på långfristiga fordringar uppgår till -3,1 Mkr och avser försäljning av ett bolag innehållande bostadsrättsandelar.
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 16,4 Mkr (26,3).
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -8,4 Mkr (1,2).
  • Fastighetsportföljens värde ökade med 9 procent till 3 431,0 Mkr (3 136,6).

Källa: Brinova

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se