Stor razzia mot byggen  – flera stoppades Foto: TT

Stor razzia mot byggen – flera stoppades

Stadsutveckling

1 oktober 2019

Förra veckan gjorde Arbetsmiljöverket en razzia mot byggarsbetsplatser runt om i landet. Nu riskerar flera ekonomiska sanktioner.

Flera allvarliga arbetsmiljöbrister uppdagades vid en omfattande myndighetskontroll av flera byggarbetsplatser i förra veckan. En fjärdedel av företagen som utförde jobb stoppades från fortsatt arbete.

– Det får inte se ut så här på arbetsmarknaden 2019, säger Arne Alfredsson på Arbetsmiljöverket.

I och med ett regeringsuppdrag från 2018 har flera myndigheter trappat upp sitt arbete mot brott i arbetslivet.Förra veckans kontroller på totalt 75 byggarbetsplatser är en del av den insatsen.

På vissa av arbetsplatserna var säkerheten så bristfällig att arbetet tvingades upphöra omedelbart.

– I de här fallen hade någon kunnat ramla ned från ett tak och slå ihjäl sig. Det är en fråga om liv och död, säger Arne Alfredsson, tillförordnad avdelningschef på Arbetsmiljöverket och den som samordnar arbetsplatskontrollerna.

Sämre arbetsmiljö

Säkerhetsbristerna som upptäcktes rör bland annat bristfälliga byggnadsställningar och avsaknad av fallskydd. Förutom stoppade arbeten ledde kontrollerna till att fyra av tio företag riskerar sanktionsavgifter och att nästan lika många måste åtgärda flera brister i arbetsmiljön. Ett 30-tal personer arbetade även illegalt på de undersökta arbetsplatserna.

Arne Alfredssons intryck är att arbetsmiljön på många håll blir sämre.

– Det kanske inte alltid handlar om att man fuskar eller att man medvetet överträder regler utan det handlar lika mycket om okunskap. Men i min värld är det ganska enkelt: Det handlar om att alla ska ha det bra på jobbet, svårare än så är det inte.

Gör skillnad

Förutom arbetsmiljöverket deltar bland annat Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Skatteverket i uppdraget, som pågår till och med 2020. Därefter är tanken att kontrollerna som de totalt åtta myndigheterna gör gemensamt ska bli en permanent del i deras arbete.

Halvvägs in i uppdraget konstaterar Arne Alfredsson att resultatet av kontrollerna är positivt.

– Vi löser saker i dag som inte en enskild myndighet kan göra. Redan nu har vi gjort flera kontroller än vi gjorde under hela 2018 och varje kontroll gör skillnad.

Av TT

Faktaruta

Arbetsplatskontroller

Myndigheterna som ingår i regeringsuppdraget ska tillsammans förebereda och utföra gemsamma kontroller på arbetsplatser för att upptäckta regelbrott.

Förutom brister i säkerheten kontrollerar myndigheterna bland annat om utländsk arbetskraft har tillstånd och om byggföretag gjort sig skyldiga till skattebrott.

Förra året genomfördes 1 130 kontroller. Fram till och med augusti i år har myndigheterna hunnit med 1 210. Förutom Arbetsmiljöverket deltar följande myndigheter i uppdraget: Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket.

Källa: Arbetsmiljöverket, Regeringen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se