Previous Next

Stor bostadssatsning i Nacka

Bostäder

22 augusti 2018

I dag sätts spaden i jorden för att bygga nya bostäder och en förskola i Orminge. Om ett par år kommer det att finnas cirka 400 lägenheter och en ny förskola här.

 

Nybackakvarteret är först ut i den stora och efterlängtade utvecklingen av Orminge centrum som kommunstyrelsen i Nacka beslutade om i ett planprogram 2015. De nya husen blir mellan fyra och sju våningar höga och ska utformas så att de passar in i bebyggelsen runt omkring.

Enligt nuvarande planering bygger Aros Bostadsutveckling 290 bostadsrätter och Kungsvåningen 110 hyresrätter och en förskola.

Tryggt centrum

I planerna för Orminge centrum finns minst 1 500 bostäder, butikslokaler, en ombyggd bussgata, ny infartsparkering och platser för rekreation. Målet med omvandlingen är att Orminge ska vara tryggt, tillgängligt, levande och attraktivt för boende, besökare och företag.

- Att vi nu äntligen startar utvecklingen av Nybackakvarteret och hela Orminge centrum känns jättebra. Det har varit en önskan under många år och nu blir det verklighet, tack vare gemensamma insatser från Nacka kommun, byggherrar, nya aktörer och engagerade Ormingebor, säger Johan Buhre, projektledare Nacka kommun.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se