Stigande räntor – fem tips till bostadsrättsföreningar

Stigande räntor – fem tips till bostadsrättsföreningar

Analys

16 maj 2022

Hur påverkas bostadsrättsföreningar när räntorna stiger, och hur ska styrelser agera på en turbulent räntemarknad? HSB Stockholms finansspecialist Fredrik Näverfelt ger fem goda råd när oron ökar.

Höjningen av styrräntan kom tidigare än Riksbanken signalerat. Men det är ytterst marknadsräntorna som påverkar bostadsrättsföreningar, och det senaste året har den bundna räntan stigit med omkring två procent, medan den rörliga än så länge inte haft samma dramatiska ökning.

– Även om varje bostadsrättsförening ska bedömas individuellt är vårt främsta generella råd just nu att se över föreningens löptider på lånen. Sprid risken och öka förutsägbarheten genom att säkerställa att inte alla lån löper ut samtidigt, säger Fredrik Näverfelt.

1. Sänk räntekänsligheten genom olika löptider på lånen

– Vi förespråkar alltid olika löptider på lånen för att sprida risken. Ett bra riktmärke är att ett av föreningens lån bör löpa ut varje år. En lågt skuldsatt förening kan ha en större andel rörliga lån, vilket varit mest kostnadseffektivt historiskt sett. En högt skuldsatt förening är mer räntekänslig och bör därför ha en större del av lånen bundna. Det kostar mer, men är en bra försäkring.

2. Amortera på rätt nivå

– Att amortera är ett måste, och en bra nivå är minst två procent. Det gör att föreningen betalat av lånet inom 50 år, och därmed skapar nytt låneutrymme när det är dags att återigen renovera fastigheternas stora komponenter såsom stammar, fönster, tak och fasad.

3. Förhandla och konkurrensutsätt bankerna

– Samma princip gäller för bostadsrättsföreningar som för privata låntagare – förhandla med din bank, orka konkurrensutsätta och våga byta vid bättre lånevillkor hos en konkurrent. Här kan man med fördel ta extern hjälp, men en förening ska aldrig acceptera första föreslagna räntan utan att förhandla.

4. Spara tillräckligt till framtida underhåll

– Sparande till framtida underhåll är en bostadsrättsförenings viktigaste ekonomiska nyckeltal. Nivån bör ligga på 250 kr/kvm/år för att täcka dagens slitage. Sparandet påverkas direkt av räntehöjningar, så här måste styrelsen säkerställa att rätt nivå bibehålls även framöver. Utöver underhåll kan sparandet användas till amortering. 

5. Arbeta långsiktigt med avgiftsnivån

– En styrelse måste alltid lyfta blicken och arbeta långsiktigt. Behöver man redan nu ta höjd för kommande stora renoveringar om fem år? I vilken utsträckning ökar föreningens kostnader för exempelvis uppvärmning och sophämtning? Dagens avgift måste sättas i relation även till dessa delar, utöver ökade räntekostnader.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se