Stenvalvets storaffär – en kvarts miljard
Foto: Stenvalvet

Stenvalvets storaffär – en kvarts miljard

Transaktion

13 september 2018

I somras köpte bolaget den nya fastigheten och nu har de utökat portföljen till 30 000 kvadratmeter.

 

Stenvalet utökar sitt fastighetsbestånd i Jönköping via förvärv av fastigheten Elektronen 3 för cirka 250 miljoner. Affären sker genom förvärv av Huskvarnen Holding AB, ett bolag bildat och förvaltat av Pareto. Fastigheten tillträddes under juli månad.

Fastigheten utgörs av 10 000 kvadrtmeter moderna undervisningslokaler och hyrs till övervägande del av Internationella Engelska skolan, som sedan tidigare är en etablerad hyresgäst hos Stenvalvet. Fastigheten kommer att förvaltas av Stenvalvets förvaltningskontor i Jönköping som etablerats under året.

Stenvalvets har i och med affären genomfört tre förvärv i Jönköping på drygt ett år och portföljen uppgår nu till 30 000 kvadratmeter lokaler för samhällsservice. Bolaget kommer aktivt söka fortsatta investeringar i förvaltningsfastigheter och projekt i regionen då Jönköping är en prioriterad ort.

– Förvärvet av fastigheten Elektronen 3 ligger helt i linje med Stenvalvets strategi att utöka sitt fastighetsbestånd i Jönköpingsregionen. Förvaltningsbeståndet i regionen ger oss nu en plattform för att fortsätta utveckla lokaler för samhällsservice för vårt eget ägande och förvaltning, säger Sara Östmark, Stenvalvets vice vd och affärsutvecklingschef.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se