Stenvalvets nya avtal med Domstolsverket Foto: Domstolsverket

Stenvalvets nya avtal med Domstolsverket

Uthyrning

28 november 2018

Stenvalvet har förvärvat fastigheten från Eskilstuna kommun och kommer att anpassa den till en ny Tingsrätt åt Domstolsverket.

Fastighets AB Stenvalvet (publ) har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Domstolsverket om förhyrning av drygt 3 600 kvadratmeter i fastigheten Valören 1 i Eskilstuna. 

Stenvalvet äger i och med förvärvet av Valören 1 sju fastigheter i Eskilstuna varav fem av dem ligger i stadens centrala delar. Av dessa kan särskilt nämnas fastigheten Vägbrytaren 1 på Kungsgatan som nu genomgår en stor ombyggnad till att bli K43 - Eskilstunas modernaste kontorskvarter - med över 20 000 kvadratmeter kontor och ett publikt markplan med bland annat restaurang, café och konferensavdelning. Förvärvet, anpassningen och ombyggnationen av Valören 1 till Domstolsverket ligger helt i linje med Stenvalvets tillväxtmål i regionstäder.

Fastigheten Valören 1 byggdes i början av 70-talet åt Myntverket när tillverkningen av mynt flyttades till Eskilstuna. Verksamheten finns inte kvar och Eskilstuna kommun, som har ägt fastigheten, ville att Domstolsverket skulle flytta till fastigheten. Grundförutsättningarna för genomförandet av ombyggnationen och anpassningen av fastigheten till Domstolsverket är goda bland annat för att fastigheten från början är byggd med en förhöjd säkerhet. Arbetet med att anpassa byggnaden till tingsrätt kommer att påbörjas i början av 2019 och beräknad inflyttning är preliminärt i juli 2021.

- Innovativa lösningar och funktionella lokaler för våra hyresgäster är viktigt för Stenvalvet. Vi förvärvar Valören som är en fastighet med goda förutsättningar för Domstolsverkets verksamhet, som kräver hög säkerhet. Vi ser fram emot att hälsa dem välkomna till sina nya lokaler, säger Mattias Tegefjord, Förvaltningschef på Stenvalvet.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se