Stenvalvet och Norrtälje - nytt avtal Foto: Stenvalvet

Stenvalvet och Norrtälje - nytt avtal

Uthyrning

11 januari 2018

Stenvalvet har tecknat ett nytt tioårigt hyresavtal med Norrtälje Kommun gällande Älmsta 8:2 i Älmsta.

 

Hyresavtalet omfattar cirka 4 800 kvadratmeter och inrymmer Elmstagårdens äldreboende samt Granbacka demensboende med totalt 57 lägenheter.

Stenvalvets regionchef Tobias Kölborg säger i en kommentar:

– Vi har ett gott samarbete med Norrtälje Kommun och har dem som hyresgäst i flera av våra fastigheter i Norrtälje kommun. Att vi har kommit fram till en bra lösning tillsammans med dem som gör att Elmstagården och Granbacka även fortsättningsvis kommer att utföra sin viktiga samhällsservice i vår fastighet känns mycket glädjande. Vi önskar dem välkomna till ytterligare tio år i fastigheten.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se