Stenvalvet köper samhällsfastighet i Stockholm Sara Östmark tf vd på Stenvalvet

Stenvalvet köper samhällsfastighet i Stockholm

Transaktion

21 april 2020

Fastigheten om cirka 12 000 kvm i västra Stockholm förhyrs till största delen av utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Stenvalvet förvärvar tomträtten Skutkrossen 17 av CapMan Real Estate. I lokalerna bedrivs grundskola för årskurs 4-9.

Förvärvet ligger i linje med Stenvalvets strategi att förvärva och utveckla samhällsfastigheter med inriktning mot vård, skola, omsorg och rättsväsende. Fastigheten Skutkrossen 17 är en fastighet med projektutvecklingsmöjligheter som ligger i ett av Stockholms utvecklingsområden för bostäder.

Byggnaden är cirka 12 000 kvm och är det andra förvärvet av skolfastigheter i Stockholmsområdet som Stenvalvet genomfört på kort tid. Andelen skolor i portföljen uppgick till 17% per årsskiftet.

– Tomträtten är belägen i ett framtida utvecklingsområde för bostäder, vilket gör förvärvet extra intressant, säger Sara Östmark tf vd på Stenvalvet. Vi arbetar metodiskt vidare enligt vår långsiktiga strategi att i egen regi utveckla lokaler för samhällsservice i Sverige, avslutar Sara Östmark.

Stenvalvet har tillträtt fastigheten.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se