Stenvalvet köper för 250 miljoner Foto: Stenvalvet

Stenvalvet köper för 250 miljoner

Transaktion

13 september 2018

Stenvalvet utökar sitt bestånd via förvärv av fastigheten Elektronen 3.

Affären sker genom förvärv av Huskvarnen Holding AB (publ), ett bolag bildat och förvaltat av Pareto. Summan uppgår till 250 miljoner kronor.

Fastigheten i Jönköping utgörs av ca 10 000 kvadratmeter moderna undervisningslokaler och hyrs till övervägande del av Internationella Engelska skolan, som sedan tidigare är en etablerad hyresgäst hos Stenvalvet. Fastigheten kommer att förvaltas av Stenvalvets förvaltningskontor i Jönköping som etablerats under året.

Stenvalvets har i och med affären genomfört tre förvärv i Jönköping på drygt ett år och portföljen uppgår nu till ca 30 000 kvadratmeter lokaler för samhällsservice. Bolaget kommer aktivt söka fortsatta investeringar i förvaltningsfastigheter och projekt i regionen då Jönköping är en prioriterad ort.

- Förvärvet av fastigheten Elektronen 3 ligger helt i linje med Stenvalvets strategi att utöka sitt fastighetsbestånd i Jönköpingsregionen. Förvaltningsbeståndet i regionen ger oss nu en plattform för att fortsätta utveckla lokaler för samhällsservice för vårt eget ägande och förvaltning, säger Sara Östmark, Stenvalvets vVD och Affärsutvecklingschef.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se