Stenvalvet hyr ut anrik fastighet till Eskilstuna kommun

Stenvalvet hyr ut anrik fastighet till Eskilstuna kommun

Uthyrning

23 juni 2022

Stenvalvet har tecknat ett hyresavtal med kommunala Eskilstuna Kommunfastigheter AB (Kfast) för en ny grundskola i Eskilstuna.

Kommunen kommer att bedriva en 2-parallellig F-6 skola i Forskaren 2, en anrik byggnad som även historiskt har inrymt skolverksamhet.

Under våren har Stenvalvet och Kfast tillsammans med kommunen gemensamt arbetat med att ta fram förutsättningarna för den nya skolan. Projektet omfattar två byggnader varav huvudbyggnaden, som uppfördes i början av 1900-talet och hela tiden har inrymt skolverksamhet, kommer att genomgå omfattande renoveringar och anpassningar med start hösten 2022. Uthyrningen omfattar knappt 4 000 kvm.

”Vi har haft ett mycket bra samarbete, och det är extra roligt att det även fortsättningsvis kommer att vara skolverksamhet i fastigheten”, säger Per Forell, fastighetsutvecklare på Stenvalvet. ”Vi hoppas att vi får förmånen att utveckla fler projekt tillsammans i framtiden.”

Både Eskilstuna kommun och Kfast ser fram mot att börja använda de nya lokalerna. Hans Ringström, skolchef för grundskolan i Eskilstuna kommun, säger att det kommer att bidra till att de nu kommer att kunna ge elever och medarbetare bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och goda skolresultat. Det kommer även att bidra till att närbelägna skolor kommer att klara sin kapacitet av skolplatser.

”Vi är stolta över att kunna vara med och möjliggöra att fastigheten även fortsatt fylls med liv”, säger Magnus Domberg lokalstrateg på Kfast, ”och att fastigheten, genom det goda samarbetet tillsammans med Stenvalvet och kommunen, nu utvecklas och anpassas till moderna skollokaler för barn i Eskilstuna.”

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se