Stenhus: Uppköpserbjudande på Halmslätten Stenhus med VD Elias Georgiadis lägger ett bud på Halmslätten, där bolaget värderas till 781 miljoner kronor.

Stenhus: Uppköpserbjudande på Halmslätten

Transaktion

24 november 2021

Stenhus firar ett år på börsen med tredubblad aktiekurs sedan noteringen - och ett nytt uppköpserbjudande.

Stenhus Fastigheter har lämnat ett officiellt uppköpserbjudande till aktieägarna i Halmslätten.

Stenhus Fastigheter har redan ingått avtal med befintliga aktieägare i Halmslätten om att förvärva 17,33 procent av bolagets aktier, till samma villkor som resterande aktieägare nu erbjudits att sälja sina aktier för.

Aktieägarna i Halmsslätten erbjuds fyra nya aktier i Stenhus Fastigheter plus 50 kronor kontant för varje befintlig aktie de äger i Halmslätten.

I erbjudandet värderas Halmsslätten till 175,6 kronor per aktie baserat på senaste stängningskursen i Stenhus Fastigheter. Det motsvarar en premie på 34 procent mot Halmslättens senaste stängningskurs på 131,0 kronor per aktie.

Totalt värderas Halmslätten till 781 miljoner kronor i erbjudandet. Stenhus Fastigheter ser stora likheter mellan bolagen och att en sammanslagning därmed skulle vara fördelaktigt ur ett aktieägarperspektiv.

Dessutombedöms årliga besparingar på två miljoner kronor kunna genomföras.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se