Stenhus ökar i Nischer - budpliktsbud kan följa – Nischer har byggt upp en bra portfölj, och kostnadseffektiv produktion med delägd fabrik och vi ser goda möjligheter att öka tillväxten i bolaget genom förvärv av hyresbostäder, säger Elias Georgiadis, VD på Stenhus.

Stenhus ökar i Nischer - budpliktsbud kan följa

Transaktion

7 december 2021

Styrelsen i Nischer föreslår en riktad emission till Stenhus. Affären omfattar 15 procent av aktierna, vilket betyder att Stenhus innehav ökar till 41 procent. Det utlöser i sin tur budplikstbud.

Stenhus har genom dotterbolag ingått avtal om förvärv av 3 005 490 aktier i Nischer Properties AB, motsvarande 15 % av antalet aktier i bolaget, från Bolagets största ägare Weps AB, villkorat av att extra bolagsstämma i Nischer godkänner en riktad emission av aktier  till Stenhus samt till DAMC AB, som är ett helägt bolag till Nischers styrelseledamot David Aspehult.

Priset per aktie i nyemissionen ska vara 8,00 kronor per aktie. Om bolagsstämman godkänner nyemissionen kommer Stenhus innehav i bolaget efter nyemissionen att uppgå till 41 % vilket innebär att Stenhus kommer att behöva lämna ett budpliktsbud avseende samtliga aktier i dolaget enligt de sk Takeover-reglerna.

Nischers styrelse kommer att kalla till extra bolagsstämma att hållas senast den 31 januari 2022 för att behandla styrelsens förslag.

Teckningskursen i nyemissionen motsvarar en premie om 19,55 % jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden 1 november 2021 till och med 6 december 2021.

Genom den nyemissionen tillförs bolaget en emissionslikvid om cirka 107 200 000 kronor före transaktionskostnader.

– Vi är mycket glada över att Stenhus blir en av huvudägarna i Nischer Properties. Stenhus kan med sin finansiella styrka och kompetens bidra till att accelerera tillväxten i bolaget, säger Robert Vangstad VD och Styrelseledamot Nischer Properties.

– Nischer har byggt upp en bra portfölj, och kostnadseffektiv produktion med delägd fabrik och vi ser goda möjligheter att öka tillväxten i bolaget genom förvärv av hyresbostäder, säger Elias Georgiadis, VD på Stenhus.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se