Stenhus gör ytterligare förvärv med emission – Genom detta förvärv uppnår vi en effektivare förvaltning genom att fastigheterna kompletterar Stenhus fastigheter på ett mycket bra sätt, säger Elias Georgiadis, VD i Stenhus.

Stenhus gör ytterligare förvärv med emission

Transaktion

22 oktober 2021

Stenhus förvärvar sju fastigheter för 47 miljoner kronor och emitterar 276 442 aktier till en kurs om 20,80 kronor per aktie som del i betalningen.

Köpet sker genom förvärv av aktier i de fastighetsägande bolagen. Del av köpeskillingen regleras genom de nyemitterade Stenhusaktierna. Resten finansieras med egna medel och förutsätter ingen bankfinansiering.

Fem av fastigheterna har bilbesiktningar som hyresgäster, de två andra fastigheterna har Byggmax respektive Hedin Bil som hyresgäster.

Förvärvet av fastigheterna uppgår till cirka 47 miljoner kronor.

Fastigheterna kompletterar Stenhus bestånd på respektive ort inom segmentet lager/lätt industri/logistik. Huvuddelen av fastigheterna är belägna i Uppland.

Totalt omfattar fastighetsportföljen cirka 5 893 kvadratmeter lokaler, samtliga ytor är uthyrda med en snittduration på cirka fem år.

Tillträde är beräknat till 2021-12-01 och driftnettot bedöms uppgå till cirka 3,3 miljoner kronor.

Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier i Stenhus till 246 386 815 aktier.

– Genom detta förvärv uppnår vi en effektivare förvaltning genom att fastigheterna kompletterar Stenhus fastigheter på ett mycket bra sätt. Att portföljen har starka hyresgäster gör att det hela känns mycket bra, säger Elias Georgiadis, VD i Stenhus Fastigheter.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se