Stenhus förvärvar livsmedelsfastighet i Örebro – Det känns fantastisk att välkomna City Gross och Systembolaget som kunder till Stenhus, säger Elias Georgiadis, VD i Stenhus Fastigheter.

Stenhus förvärvar livsmedelsfastighet i Örebro

Transaktion

17 juni 2021

Stenhus köper en handelsfastighet om 11 907 kvadratmeter i Örebro av Ariem Fund II.

Stenhus Fastigheter har ingått avtal om förvärv av en fastighet inom segmentet sällanköps-/livsmedelshandel i Örebro, med ett beräknat driftnetto om 13,7 miljoner kronor.

Säljare är Ariem Fund II som har ägt och förvaltat fastigheten sedan år 2016. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. 

Förvärvet finansieras med egna medel och förutsätter ingen bankfinansiering.

Fastigheten, Kardanen 13 i Örebro, är fullt uthyrd till City Gross och Systembolaget och omfattar totalt  cirka 11 907 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Den förvärvade fastigheten beräknas generera ett årligt driftnetto om cirka 13,7 miljoner kronor med en hyresduration på cirka 2,5 år.

Kardanen 13 har ett mycket bra läge i Örebro i direkt anslutning till trafikplats Hedgatan intill E18.

– Det känns fantastisk att välkomna City Gross och Systembolaget som kunder till Stenhus. Dessa kommer ytterligare att förstärka vårt segment inom sällanköps-/livsmedelshandel, säger Elias Georgiadis, VD i Stenhus Fastigheter.

Glimstedt har varit legal rådgivare i denna transaktion JLL har varit transaktionsrådgivare

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se