Stenhus Fastigheter ökar fastighetsinnehavet med drygt 13 procent

Stenhus Fastigheter ökar fastighetsinnehavet med drygt 13 procent

Transaktion

27 november 2020

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) ingår avtal om förvärv av fastigheterna i Kumla, Radion 1 och 3 samt i Vimmerby, Vimmerby 3:314

Detta sker genom   två bolagsförvärv inom segmentet Lager/Industri för 175 MSEK. Säljare i respektive affär är svenska privata aktiebolag.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen beräknas till totalt 175 MSEK, inklusive förvärvskostnader, och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till totalt 180 MSEK. Tillträde sker den 1 december 2020. Förvärven finansieras helt med Bolagets tillgängliga medel och förutsätter således ingen ny finansiering.

Fastigheterna är strategiskt belägna i Kumla samt Vimmerby och omfattar totalt drygt 48 000 kvm uthyrningsbar area. Den huvudsakliga verksamheten är lager och logistik. Snittdurationen på hyreskontrakten är 7,2 år med stabila hyresgäster, vilket ger starka kassaflöden över tid i enlighet med Bolagets strategi. Uthyrningsgraden är ca 99 procent.

Bland hyresgästerna finns bolag som VIDA, PostNord, Nittion93, Aura Lightning och Jordbruksverket. Genom förvärven ökar Stenhus Fastigheters hyresintäkter med drygt 21 MSEK, vilket innebär en ökning av förvaltningsresultatet på ca 39 procent.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Det är väldigt kul att få presentera våra första förvärv efter vår börsdebut. De fastigheter vi köper ligger helt i linje med vår strategi och affärsplan och dessa förvärv utgör startskottet på vår tillväxtresa. Detta är extra spännande med förvärvet i Vimmerby då Stenhus Fastigheter tar ytterligare ett steg i sin hållbarhetssträvan. Tillsammans med en av hyresgästerna tar vi hand om det spillvirke som uppstår i produktionen. Detta omvandlas till flis för användning i egen flispanna på fastigheten. På detta sätt förser vi ca 35 000 kvm med värme via internt fjärrvärmenät.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se