Stendörren vill ta in 350 miljoner Foto: TT

Stendörren vill ta in 350 miljoner

Ekonomi

22 januari 2018

Stendörren Fastigheter AB har emitterat icke-säkerställda obligationer och vill notera lånet på Nasdaq.

 

Emissionen gäller 350 miljoner under det befintliga ramverket om 1,000 mkr med förfall 2020. Stendörren Fastigheter har sedan tidigare obligationer om 360 miljoner utestående under ramverket, vilket innebär att den totala volymen nu uppgår till 710 miljoner.

Obligationerna emitterades till en kurs om 100 procent. Obligationerna löper med en kupongränta om Stibor 3m + 4,0% fram till slutgiltigt förfall den 5 juli 2020. Emissionslikviden kommer att användas för att allmänna verksamhetsändamål inklusive förvärv inom ramen för bolagets förvärvsstrategi. Stendörren Fastigheter kommer att ansöka om notering av de nya obligationerna hos Nasdaq Stockholm.

Stendörren Fastigheters vd Fredrik Brodin :

– Vi är väldigt glada och stolta för det mycket stora intresset av att delta i vår obligationsemission och det förtroende investerarna därmed visat Stendörren Fastigheters affärsmodell. Vi ser goda affärsmöjligheter i vår kärnmarknad och pengarna från denna emission kommer användas till finansiering av vår fortsatta tillväxt. Orderboken övertecknades kraftigt och ingen ytterligare tilläggsemission inom denna obligationsram bedöms ske.

ABG Sundal Collier och Swedbank har varit finansiella rådgivare och Vinge har varit juridisk rådgivare till Stendörren Fastigheter.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se