Stendörren tog in 430 miljoner Fredrik Brodin, vd, Stendörren. Foto: Stendörren

Stendörren tog in 430 miljoner

Ekonomi

15 januari 2018

Intäkten förväntas förbättra räntenettot med cirka 10 miljoner kronor.

 

Stendörren har via upptagande av utökade säkerställda seniorkrediter säkrat full refinansiering av bolagets utestående obligation om 430 miljoner kronor med rörlig ränta och förfall den 18 februari 2018.

Detta förväntas medföra både ett förbättrat räntenetto om cirka 10 miljoner kronor på årsbasis och en förlängd genomsnittlig kapitalbindning av bolagets räntebärande skulder om cirka 0,6 år.

Stendörren emitterade den 5 juli 2017 ett icke-säkerställt, treårigt obligationslån om 360 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 miljard kronor. Bolaget har mandaterat ABG Sundal Collier och Swedbank att arrangera en serie av möten med kreditinvesterare med start den 16 januari 2018.

Efter genomförda investerarmöten kan en obligationsemission inom befintligt rambelopp komma att genomföras, med förbehåll för rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av bolaget. Vid genomförande kommer emissionslikviden att användas till allmänna verksamhetsändamål inklusive förvärv inom ramen för bolagets förvärvsstrategi.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se