Stendörren storköper av Castellum
Fredrik Brodin, vd, Stendörren. Foto: Stendörren

Stendörren storköper av Castellum

Transaktion

19 oktober 2018

Genom ett nytt avtal gäller förvärvet fastigheter till ett värde av 345 miljoner kronor.

 

Stendörren har, via dotterbolag, ingått avtal med Castellum om förvärv av en portfölj bestående av totalt åtta fastigheter i Västerås; Blästerugnen 2, Degeln 1, Fallhammaren 1, Gjutjärnet 7, Hjulsmeden 1, Kokillen 1, Lufthammaren 1 och Ånghammaren 2, Västerås.

Tillträde planeras till den 30 november 2018.

– Vi är glada att kunna köpa en mycket välskött fastighetsportfölj i Västerås där Stendörren bara har en fastighet sedan tidigare och vi strävar att göra kompletteringsförvärv framöver. Västerås är Sveriges sjunde största stad och har ett starkt företagsklimat. När Västerås växer vill vi kunna tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till alla de företag som vill verka i detta tillväxtområde, säger Stendörrens vd Fredrik Brodin.

Förvärvet sker via bolagsförvärv och den preliminära köpeskillingen för aktierna och andelarna uppgår till 195 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 345 miljoner kronor.

Årshyresvärdet, fullt uthyrt, uppgår till cirka 39 miljoner kronor. Den uthyrningsbara ytan på fastigheterna uppgår till 41 500 kvadratmeter och uthyrningsgraden är för närvarande 90 procent med en genomsnittlig duration om cirka 2 år.

– Fastigheterna i denna portfölj ligger samlade inom en radie på några hundra meter och det är unikt att i en enskild transaktion kunna förvärva ett så väl samlat kluster som även ger oss ett bra fotfäste i Västerås. De förvärvade objekten passar väl in i Stendörrens fastighetsbestånd och genom detta förvärv stärker vi vår position ytterligare i Mälarregionen samt skapar positiva synergieffekter för förvaltning och uthyrning, säger Stendörrens transaktionschef Johan Bråkenhielm.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se