Stendörren förvärvar tre nya fastigheter Foto: Pixabay

Stendörren förvärvar tre nya fastigheter

Transaktion

15 november 2018

Stendörren Fastigheter AB har, via dotterbolag, ingått avtal med Queenie Holding AB och MCA förvaltning i Uppsala AB om förvärv e av totalt tre fastigheter.

Två av fastigheterna, Husbyborg 15:1 och Librobäck 21:3, är belägna i Uppsala och fastigheten Stenvreten 7:74 i Enköping. Tillträde planeras till den 17 december 2018.

Förvärvet sker via bolagsförvärv och den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till närmare 42 miljoner kronor, baserat på ett samlat underliggande fastighetsvärde om 140 miljoner kronor. Årshyresvärdet, fullt uthyrt, uppgår till knappt 10 miljoner kronor. Den uthyrningsbara ytan på fastigheterna uppgår till drygt 11 000 kvadratmeter och uthyrningsgraden är för närvarande 96 procent med en genomsnittlig hyresduration om 5 år.

- Vi är glada över förvärvet av tre mycket välskötta fastigheter i Uppsala och Enköping, belägna i områden där Stendörren sedan tidigare äger ett flertal fastigheter. Fastigheterna genererar stabila kassaflöden och erbjuder även betydande potential i form av attraktiva byggrätter, säger Stendörrens VD Fredrik Brodin.

- De förvärvade objekten passar väl in i Stendörrens fastighetsbestånd. Genom detta förvärv stärker vi vår position ytterligare i områden som vi har valt att prioritera samtidigt som positiva synergieffekter för förvaltning och uthyrning skapas, säger Stendörrens transaktionschef Johan Bråkenhielm.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se