Stendörren Fastigheter förvärvar lagerfastigheter i Göteborg

Stendörren Fastigheter förvärvar lagerfastigheter i Göteborg

Transaktion

27 juni 2022

Stendörren Fastigheter förvärvar lagerfastigheter i Göteborg för 46,1 miljoner kronor

Stendörren  har idag, via bolag, förvärvat och tillträtt lagerfastigheterna Kärra 72:1, Kärra 72:4 och Kärra 72:19-31 från en privat fastighetsägare. Fastigheterna ligger i Hisings-Kärra och blir Stendörrens tredje förvärv i Göteborgsregionen. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 46,1 miljoner kronor och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 2 919 kvadratmeter.

 
”Vi är mycket glada att kunna genomföra vårt tredje förvärv i den för bolaget prioriterade Göteborgsregionen. Fastigheten har ett mycket bra läge i Tagene, belägen direkt utmed E6 mitt emot IKEA och Bäckebol och dessutom utvecklingspotential genom tillhörande byggrätter”, säger Johan Malmberg, Investerings- och Affärsutvecklingschef för Stendörren.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se