Stena vill bygga 1 000 nya bostäder

Stena vill bygga 1 000 nya bostäder

Stadsutveckling

20 september 2017

Nu drar bolaget i gång sitt projekt inom ramen för BoStad2021. I första skedet uppför fastighetsägaren knappt 300 nya bostäder.

 

På Fyrklöversgatan finns idag cirka 500 hyresrätter. Nu ska Stena Fastigheter bygga ytterligare 293 nya bostäder i form av hyresrätter, bostadsrätter och studentlägenheter, vilket bidrar till en ökad valfrihet i boendet. Totalt bygger Stena Fastigheter cirka 1 000 bostäder på Fyrklöversgatan, Pennygången i Högsbo och Briljant- och Smaragdgatan i Tynnered inom ramen för BoStad2021.

– Vi vill aktivt medverka till utvecklingen i de städer där vi är verksamma. Det gör vi gör genom att långsiktigt ta hand om våra bostadområden, nyproducera och engagera oss i samverkansprojekt som BoStad2021, säger Christel Armstrong Darvik, Koncernchef Stena Fastigheter.

Erfarenheterna kring att skapa trygga, stabila och trivsamma bostadsområden följer med in i det nyproducerade. Stena Fastigheter arbetar sedan många år tillbaka med social hållbarhet genom sitt eget koncept Relationsförvaltning®. På Fyrklöversgatan anordnas bland annat läxhjälp och fritidsaktiviteter för barn och unga. Hyresgästerna erbjuds sommarjobb och en väg till jobb genom utbildning och praktik.

– Genom att stärka individen skapar vi framtidstro. Vi bygger områden och hem som människor trivs i och vi vill att de ska bo hos oss under lång tid. Sedan länge jobbar vi med boendedialog, så att vi kan ta vara på den kunskap och de önskemål som finns i området, säger Agneta Kores, vd Stena Fastigheter Göteborg.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se