Stena rustar upp Tynnered - ny Svanenmärkt förskola Stena Fastigheter uppför en ny Svanenmärkt förskola i Tynnered, Göteborg. Det är en del i den långsiktiga och omfattande utvecklingen av området.

Stena rustar upp Tynnered - ny Svanenmärkt förskola

Stadsutveckling

11 november 2021

Stena Fastigheter fortsätter att stärka och utveckla Tynnered i Göteborg på flera vis. Nu Bygger bolaget en ny svanenmärkt förskola till Kunskapsförskolan i området.

Stena Fastigheter har sedan lång tid tillbaka utvecklat sina kvarter i Tynnered. De befintliga 501 bostäderna på Briljantgatan och Smaragdgatan renoveras, gårdar rustas upp och man jobbar med social hållbarhet på flera olika sätt.

Inflyttning pågår i de nybyggda äldreboendet och seniorhuset och nu adderas en ny förskola.

Förskolan kommer att drivas av Kunskapsförskolan, och detta är deras första etablering i Göteborg.

– Det känns fantastiskt att vi nu adderar en efterlängtad förskola i Tynnered. Vi välkomnar Kunskapsförskolan som aktör och är väldigt glada att de väljer att etablera sig i Tynnered. De kommer att vara en positiv kraft i området och bidra till att ge barnen en utvecklande och trygg bas i vardagen, säger Agneta Kores, VD Stena Fastigheter.

Förskolan är placerad mitt i bostadsområdet på Smaragdgatan i Tynnered och kommer att byggas helt i trä. Det röda trähusets arkitektur står ut och blir ett spännande komplement till de andra byggnaderna i området. Känslan är lantligt och hemtrevligt.

Svanenmärkt förskola

Förskolan är Svanenmärkt, vilket bland annat innebär alla produkter och material som används är noga kontrollerade för att leva upp till höga miljö- och hälsokrav och att huset är byggt med minst 10 procent lägre energiförbrukning än kraven för nybyggda hus.

Förskolan består av två plan och utegård och har plats för 10 avdelningar med i snitt endast 12 barn i varje grupp. Intill finns den gröna kullen med plats för lek och bostadsområdets olika gårdar ger möjlighet till spännande utflykter.

Byggnationen av förskolan startar i november 2021 och står klar att ta emot barn i januari 2023.

– Vi ser fram emot att få etablera oss i Tynnered med vårt koncept som innebär små barngrupper, föräldrartjänster såsom frukost och matlådor samt förmånliga avtal för personalen. Tillsammans med Stena Fastigheter får vi en bra samarbetspart, säger Per Uppman, VD på Kunskapsförskolan.

– Kunskapsförskolans omtanke om människor och miljön stämmer överens med vår och därför väljer vi att samarbeta med dem för att tillsammans göra våra kvarter ännu mer attraktiva, säger Agneta Kores.

Relationsförvaltning

Stena Fastigheter arbetar sedan 20 år tillbaka med social hållbarhet genom sin metod relationsförvaltning. Det innebär satsningar på skola, fritid och jobb.

– Vår satsning Destination Tynnered lägger fokus på ytterligare satsningar framöver. I Tynnered anordnas idag bland annat frukost på skolan, sommarjobb, läxhjälp, jobbmässor och familjedagar. Stena Fastigheter och Kunskapsförskolan kommer att samverka kring social hållbarhet, många idéer finns redan och ska utvecklas innan verksamheten drar igång. Vi utvecklar Tynnered på många olika sätt och har ett långsiktigt perspektiv. Vi finns kvar i området och gör ständiga förbättringar. Att vi nu får en förskola för över 100 barn, som kommer att drivas med goda värderingar, känns fantastiskt och är ett mycket bra tillskott till området, säger Ann-Catrin Dryselius, fastighetschef på Stena Fastigheter.

Förskolan är en del av en större detaljplan för området. I detaljplanen, som är en del av satsningen BoStad2021, ingår även ett äldreboende med plats för 96 boende och ett seniorhus med 73 lägenheter. Äldreboendet är färdigställt och de boende flyttade in under 2020. I Seniorhuset pågår just nu inflyttning.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se