Stena köper av Vasakronan Foto: Martin Olson

Stena köper av Vasakronan

Transaktion

3 december 2018

Stena Fastigheter förvärvar tre fastigheter som inrymmer främst kontor men även visst inslag av bostäder och handel.

- Stena Fastigheter har ett betydande bostadsinnehav i Lund och förvärvet ligger i linje med vår ambition att växa i staden och delta i dess spännande utveckling, säger Cecilia Fasth, VD och koncernchef Stena Fastigheter AB.

Förvärvet avser fastigheterna Repslagaren 31, Galten 25 och Apotekaren 12 i centrala Lund, samtliga certifierade enligt miljömärkningen LEED. Stena Fastigheter har sedan tidigare ca 600 bostäder och 12 000 kvadratmeter kommersiella lokaler och kontor i Lund.

- Som långsiktig fastighetsägare tror vi starkt på Lund där betydande satsningar sker i framtida forskningsanläggningar vilket attraherar såväl nationell som internationell kompetens. Genom förvärvet bidrar Stena Fastigheter till utvecklingen av en levande stadskärna. Hållbarhet står högt på vår agenda och det var viktigt för oss att nytillskotten var LEED-certifierade. Nu ser vi fram emot att välkomna och lära känna våra nya hyresgäster, säger Cecilia Fasth.

Stena Fastigheter tillträder fastigheterna i samband med att avtalet tecknas den 30 november 2018.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se