Statistik för Wallenstam kvartal 3

Statistik för Wallenstam kvartal 3

Analys

3 oktober 2022

Under kvartalet byggstartade Wallenstam 169 hyreslägenheter i projektet Nacka Grace.

 Dessutom startades ett ombyggnations- och påbyggnadsprojekt i en kommersiell fastighet på Stampgatan i centrala Göteborg.

Kvarteret Nacka Grace byggs i nyklassicistisk utformning längs Nya Gatan i centrala Nacka, och kommer att omfatta tolv trapphus med totalt 169 hyreslägenheter och tolv lokaler i entrévåningarna.

Den kommersiella fastigheten på Stampgatan i Göteborg kommer att byggas om och moderniseras, samt byggas på med 1,5 våning omfattande cirka 2 000 kvm. Som tidigare kommunicerats kommer coworkingaktören Convendum att bli ny hyresgäst och hyra drygt 4 200 kvm i huset, som beräknas stå färdigt hösten 2023.

Inga lägenheter har färdigställts under kvartalet. Sammantaget har Wallenstam 1 836 lägenheter under produktion per den 30 september 2022.

Dessutom har Wallenstam gjort markaffärer med Nacka kommun, i anslutning till Wallenstams stadsutvecklingsprojekt i Älta. Köpeskillingen uppgick till cirka 3 Mkr avseende försäljning och cirka 18,5 Mkr avseende förvärv. Från- och tillträden skedde i juli.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se