Starkt Q3 för expansivt K2A – Vi är på god väg att nå vårt mål att tredubbla vårt bestånd till utgången av 2025 med 10 000 bostäder under förvaltning, säger Johan Knaust, VD för K2A.

Starkt Q3 för expansivt K2A

Ekonomi

21 oktober 2021

K2A redovisar ökade hyresintäkter samt positiv utveckling för driftsöverskott och förvaltningsresultat i Q3.

K2A summerar ytterligare ett aktivt kvartal med fortsatt expansion av fastighetsbeståndet. Antalet förvaltade bostäder har ökat med 250 bostäder till följd av tillträdda förvärv samt fyra färdigställa projektet.

Förvaltningsverksamheten ökar stadigt i betydelse och för de senaste tolv månaderna översteg hyresintäkterna 250 miljoner kronor och driftsöverskottet 165 miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt om 35 respektive 29 procent.

Dessutom är aktiviteten fortsatt hög i projektutvecklingsverksamheten med över 1 900 bostäder i pågående produktion.

Styrelsen antog under tredje kvartalet ett nytt klimatmål som innebär att hela bolagets värdekedja ska vara klimatpositiv redan år 2027.

– Målet förpliktar men är möjligt att nå tack vare att vi redan vid starten 2013 beslutade att låta ett långsiktigt och strategiskt hållbarhetsarbete genomsyra verksamheten. Det gör att vi inte behöver ställa om verksamheten utan kan bara fortsätta att trimma våra processer. Det nya klimatmålet innebär att vi fortsätter arbeta med klimatoptimering av verksamheten och att vi genomför ytterligare insatser för att arbeta strategiskt med cirkuläritet, säger VD Johan Knaust och fortsätter:

– Vi är det ledande gröna fastighetsbolaget och vi skapar aktieägarvärden genom långsiktighet och egen förvaltning med våra kunder i fokus. Vi är på god väg att nå vårt mål att tredubbla vårt bestånd till utgången av 2025 med 10 000 bostäder under förvaltning. K2A kommer växa organiskt genom projektutveckling för egen förvaltning under många år framöver.

Summering av Q3 2021 för K2A:

*Hyresintäkterna ökade till 70,7 Mkr (52,6)

*Driftsöverskottet uppgick till 49,9 Mkr (37,3)

*Förvaltningsresultatet uppgick till 14,6 Mkr (10,6)

*Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 12,2 Mkr (33,8)

*Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 21,6 Mkr (31,3) och resultat per stamaktie uppgick till 0,30 kr (1,30)

*Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 3 754 (2 917)

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se