Starkt kvartal för Magnolia Bostad

Starkt kvartal för Magnolia Bostad

 

17 augusti 2015

Magnolia Bostad publicerar i dag sin kvartalsrapport för det andra kvartalet 2015 och redovisar för perioden ett rörelseresultat om 53,8 (–2,2) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 37,2 (–6,6) mkr.

– Det gläder mig att kunna rapportera ett starkt kvartal, säger Fredrik Lidjan , verkställande direktör för Magnolia Bostad. Vi har under perioden genomfört ett flertal spännande affärer som tillfört bolagets portfölj ytterligare ett antal lovande projekt.

Väsentliga händelser under kvartalet:

  • Magnolia Bostad tecknar avtal med SigtunaHem om förvärv av två fastigheter i Märsta, Sigtuna kommun. Affären omfattar dels 42 bostadsrätter under uppförande i anslutning till Valsta centrum och dels mark vid Märsta pendeltågsstation, där bolaget planerar att uppföra 180 lägenheter.
  • Magnolia Bostad tilldelas ytterligare ett kvarter i utvecklingen av det nya Bålsta Centrum, Håbo kommun i norra Storstockholm. Kvarteret avser en totalyta om cirka 11 000 kvm: cirka 140 bostäder och en matbutik om 3 000 kvm.
  • Risto Silander och Andreas Rutili väljs vid årsstämman den 22 april in som ledamöter i Magnolia Bostads styrelse.
  • Magnolia Bostad offentliggör sin avsikt att genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq First North.
  • Bolaget vinner en markanvisning i den nya stadsdelen Södra Ladugårdsängen i Örebro, omfattande cirka 150 bostäder i etapp 1 av projektet. Byggstart är planerad till andra halvåret 2016.
  • Försäljningen av projektet Huvudkontoret inleds. Det omfattar nybyggnation av 90 bostadsrättslägenheter i centrala Uppsala. Samtidigt meddelar bolaget att man tecknat entreprenadavtal för byggnationen med BOX Bygg AB. Kontraktssumman är 187 MSEK.
  • Magnolia Bostad ingår ett marköverlåtelseavtal med Helsingborgs kommun gällande fastigheten Slagan 1. Samtidigt tecknar bolaget avtal med tjänstepensionsbolaget Alecta om försäljning av de 287 hyresrätter som ska utvecklas på fastigheten.
  • Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av ett markområde i Arlöv utanför Malmö från Valdemar Estate. Samtidigt ingår bolaget ett partnerskap med Valdemar Skåne om att utveckla ett markområde i centrala Lund. Projekten förväntas leda till cirka 200 nya bostäder i Arlöv och 450 i Lund. Båda affärerna är villkorade av att detaljplanerna vinner laga kraft.
  • Priset i erbjudandet avseende förvärv av aktier i Magnolia Bostad fastställs till 38 kronor per aktie och handeln på Nasdaq First North inleds den 9 juni.

 

Vill du veta mer om Fastighetsfinansiering? se konferens: Fastighetsfinansiering: Instrument och best practice 2016-2018.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Magnolia Bostad för mer information vänligen kontakta Fredrik Lidjan Verkställande direktör 070-233 43 47 fredrik.lidjan@magnoliabostad.se