Starkt halvår för Diös
Knut Rost, vd, Diös. Foto: Diös

Starkt halvår för Diös

Ekonomi

6 juli 2018

Under årets första sex månader har hyresintäkterna ökat och resultatet stigit. Diös visar på goda siffror och går mot fortsatt ljus framtid.

 

Förvaltningsresultatet fortsätter att stärkas för Diös, detta visar senaste rapporten för årets första halvår.

Boalget har genom ökade hyresintäkter och effektiv förvaltning gått framåt. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 91 procent för perioden och belåningsgraden förbättras till 55,8 procent.

Fastighetsvärdet överstiger nu 20 miljarder.

– Vi är helt övertygade om att platsen är nyckeln. För oss som fastighetsägare med stark närvaro i stadskärnan handlar det om att skapa nya miljöer för konsumtion som i en allt högre frekvens kan förändras. Vårt starka kassaflöde tillsammans med vår unika position, genom våra centrala fastigheter, ger oss de bästa förutsättningarna för att skapa attraktiva platser för fortsatt tillväxt, säger Knut Rost, vd.

Av Redaktionen

Faktaruta

Diös januari till juni:

  • Hyresintäkterna ökade med 7 procent och uppgick till 887 mkr (832)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 4,5 procent och uppgick till 421 mkr (403)
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 227 mkr (302) och på derivat till 12 mkr (14)
  • Resultat efter skatt uppgick till 587 mkr (581)
  • Resultat per aktie uppgick till 4,34 kr (4,46)

Källa: Diös

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se