Starkt 2018 för Diös
Knut Rost, vd, Diös. Foto: Diös

Starkt 2018 för Diös

Ekonomi

14 februari 2019

I rapporten som kom i morse visar sig det Östersundsbaserade fastighetsbolaget starka. Förra året kom med många svarta siffror.

Under 2018 har bolaget gjort Lönsamma investeringar och enligt bolaget själva har de skapat sig en stark position vilket förutsättningar för att skapa ytterligare tillväxt.

Det svarta siffrorna syns i flera viktiga poster. Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 894 miljoner och belåningsgraden förbättras till 53,4 procent.

Intäkterna ökade med fem procent och resultatet för bolaget, efter skatt, steg med över 300 miljoner och landade på 1 341 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kr per aktie.

Bolagets vd Knut Rost ser ljust på framtiden:

– Med ett tydligt fokus att generera tillväxt genom ett långsiktigt och ansvarsfullt agerande driver vi stadsutveckling som skapar värde för våra aktieägare, hyresgäster och våra städer. Med relationer i fokus samt kunskap och nyfikenhet om framtiden, fortsätter vi i vår mission att skapa Sveriges mest inspirerande platser, säger han i en kommentar.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

Diös 2018

  • Intäkterna ökade med 5 procent och uppgick till 1 810 mkr (1 719)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent och uppgick till 894 mkr (822)
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 678 mkr (402) och på derivat till 16 mkr (27)
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 341 mkr (1 029)
  • Resultat per aktie uppgick till 9,94 kr (7,78)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kr per aktie (2,90), jämnt fördelat på två utdelningstillfällen

Källa: Diös

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se