Starka siffror rakt av för Brinova
– Brinovas projektportfölj fortsätter att stärkas, konstaterar VD Per Johansson efter ett urstarkt Q1.

Starka siffror rakt av för Brinova

Ekonomi

28 april 2021

Hyresintäkterna ökade med 23 procent. Driftsöverskottet steg med 23 procent. Och förvaltningsresultatet gick upp 21 procent. Brinovas kvartsrapport är stark rakt av.

– Brinovas projektportfölj fortsätter att stärkas och vi har idag pågående projekt och framtida projektmöjligheter som tillsammans utgör nära 65 000 kvadratmeter, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten, och fortsätter:

– Vår affärsmodell förser samhället med attraktiva bostäder och samhällsfastigheter som skapar stabila kassaflöden som vi investerar i fortsatt värdetillväxt.

Rapporten var en fin uppföljning på det föregånde årets starka resultat. – Under 2020 tillförde Brinova sin portfölj ett fastighetsvärde om cirka 1,6 miljarder kronor.

Under Q1 2021 har Brinova förvärv två bostadsfastigheter i Staffanstorp respektive Eslöv.

Bolaget har också miljöcertifierat sina första fastigheter; Brinova Arena Karlskrona, enligt standarden Passivehouse Institutens standard med klassning PHI Energisparhus samt bostadsfastigheten Kristianstad Hammar 1 enligt standarden Green Building.

Projekt avseende uppförande av omsorgsboende/hemtjänsten i Bromölla, bostadslägenheter i Karlskrona samt padelhall i Kristianstad har byggstartats.

Efter kvartalets utgång har Brinova tecknat avtal och tillträtt fastigheten Rödeby 3:1 i Karlskrona kommun med en befintlig byggnad för bostadsändamål med bygglov att bygga ytterligare 18 bostadslägenheter.

Summering av Brinovas Q1-rapport:

*Hyresintäkterna ökade med 30 procent till 96,9 Mkr (74,8).

*Driftsöverskottet ökade med 23 procent till 56,8 Mkr (46,2).

*Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 32,9 Mkr (27,3).

*Kvartalets resultat uppgick till 75,7 Mkr (15,0), motsvarande ett resultat per aktie om 0,90 kronor (0,21).

*Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 36,1 Mkr (12,2).

*Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 21,4 Mkr (-22,2).

*Fastighetsportföljens värde ökade med 42 procent till 6 199,9 Mkr (4 366,4).

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se