Stark start på börsen för Stenhus

Stark start på börsen för Stenhus

Ekonomi

25 februari 2021

Nya börsbolaget Stenhus Fastigheter redovisar ett resultat på 71 miljoner kronor för Q4 2020. 

Sedan noteringen i november har bolaget förvärvat för 1,25 miljarder och aktien har stigit med drygt 53 procent.

Inför Stenhus Fastigheters börsnotering den 24 november 2020 var tidningen Affärsvärlden kritisk i sin analys; "Ett nytt bolag med fastigheter för dryga miljarden är på väg till börsen. Varken fastighetsbeståndet eller prislappen på aktien imponerar så det vill till att bolagets storslagna förvärvsagenda faller väl ut."

Men någon som trodde på Stenhus var Balders VD Erik Selin. Balder blev ankarinvesterare i Stenhus nyemission på vägen mot börsen.

– Affärsvärlden kanske är bättre på investeringar än jag – vad vet man? Men jag tror på förvärvsagendan. Att det skulle gå dåligt är uteslutet med den kompetens och det driv som finns i bolaget. Frågan är hur bra det kommer att gå, sa Erik Selin i en intervju för World in Property.

Starkt resultat för Q4

Och hittills tycks Selin ha rätt. Stenhus redovisar en stark rapport för Q4 2020, med nytt moderbolag och ny koncern:

Hyresintäkterna landade på 19,3 miljoner kronor och förvaltningsresultatet blev 9,0 miljoner, motsvarande 0,1 kronor per aktie. Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 75,9 miljoner kronor.

Substansvärde per aktie blev 10,55 kronor, sett till EPRA NTA. Driftnettot uppgick till 16,1 miljoner kronor och likvida medel till 387 miljoner.

Resultatet blev 81,6 miljoner kronor före skatt och 71,0 miljoner efter skatt, motsvarande 0,71 kronor per aktie.

Investeringar i fastigheter noterades till 181,8 miljoner kronor, varav 181,5 miljoner avsåg förvärv och 0,3 miljoner ny- till och ombyggnationer.

Räntetäckningsgraden uppgick till 3,5 gånger, att jämföra med målet att den ska överstiga 2,0 gånger.

Sett tillhelåret 2020 blev resultatet efter skatt 72,0 miljoner kronor det vill säga 1,10 kronor per aktie. Stenhus styrelsen föreslår ingen utdelning.

Eftersom moderbolaget och koncernen är nybildade under 2020 saknas jämförelsesiffror.

Positiv period utan pandemi-påverkan

– Bolaget har gjort ett mycket starkt resultat under den korta tid det funnits. Det är även glädjande att se att bolagets aktie har tagits emot väl av marknaden och som följd av detta kunnat uppvisa en starkt positiv utveckling. Det är med stor tillförsikt och mycket positiv energi vi fortsätter vår resa mot våra mål, säger Stenhus VD Elias Georgiadis.

Han konstaterar också att pandemin inte påverkat Stenhus i nämnvärd grad:

– Pandemin som härjat i snart ett år har satt fokus på samhällsstrukturers känslighet mot framtida störningar av likartad karaktär. Stenhus affärsmodell har visat sig vara motståndskraftig mot sådana störningar. Som exempel kan nämnas att bolaget inte har haft något konstaterat hyresintäktsbortfall på grund av Covid 19, samt att flera större uthyrningar trots pandemin har avtalats.

Miljardförvärv och kursuppgång

Stenhus har följt sin expansiva förvärvsagenda. Från notering den 24 november till årsskiftet gjordes förvärv för sammantaget drygt 531 miljoner kronor. Och hittills i år har Stenhus köpt fastigheter för 719 miljoner. Alltså totalt drygt en och en kvarts miljarder kronor på tre månader.

Sedan noteringen har Stenhus aktie stigit från 9,9 till 15,2 kronor – en uppgång på drygt 53 procent.

Här följer en summering av Stenhus Fastigheters bokslut för året 2020:

• Hyresintäkterna uppgick till 20,7 Mkr

• Förvaltningsresultatet uppgick till 9,8 Mkr, motsvarande 0,1 kr per aktie.

• Värdeförändringar hänförliga till fastigheter uppgick till 76,2 Mkr.

• Resultatet efter skatt uppgick till 72,0 Mkr, motsvarande 1,10 kr per aktie.

• Investeringar i fastigheter uppgick till 1 557,8 Mkr varav 1 557,5 Mkr avsåg förvärv och 0,3 Mkr avsåg ny- till och ombyggnationer.

• Genomsnittlig viktad kapitalbindningstid uppgick till 2,17 år, att jämföras med det långsiktiga målet om minst 2,5 år.

• Soliditeten uppgick till 64,7 procent att jämföra med målet att den ska överstiga 35 procent.

• Belåningsgraden av bolagets fastighetsbestånd uppgick till 42,5 procent att jämföra med målet att den ska understiga 60 procent.

• Räntetäckningsgraden uppgick till 3,6 gånger, att jämföra med målet att den ska överstiga 2,0 gånger.

• Ingen utdelning föreslås till aktieägarna.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se