Stark start för Offentliga Hus Lars Holm, vd, Offerntliga Hus. Foto: Offentliga Hus

Stark start för Offentliga Hus

Ekonomi

18 maj 2018

De första månaderna för Offentliga Hus blev goda. Belåningsgraden har sjunkit markant och balansen ökade.

 

Offentliga Hus har under första tre månaderna ser nu effekterna av att fastighetsportföljen under Q4 förra året växte med 40 procent. Bolaget har även emitterat en övertecknad obligation om 400 miljoner kronor och förvärvat ett stort antal infrastrukturfastigheter från statliga Svevia (som dock inte finns med i denna rapport då de tillträddes den 1 april).

Totalt har både hyresintäkterna och förvaltningsresultatet ökat. Bolagets vd Lars Holm är nöjd.

– Efter första kvartalet 2018 visar verksamheten på ett starkt driftsnetto med en överskottsgrad på närmare 70 procent. I det första kvartalet har vi haft lånekostnader och finansiella engångskostnader för emissionen av obligationen. Samtidigt har vi ännu inte redovisat några intäkter från förvärvet av Sveviafastigheterna, eftersom tillträdet skedde per den 1 april. Skuldsättningen i bolaget är fortsatt låg med en belåningsgrad på 57 procent, konstaterar han.

Nu ser bolaget möjligheten till fortsatta förvärv under det resterande 2018.

– Vi har lagt en stabil grund för framtiden och skapat mycket goda förutsättningar för ytterligare förvärv och fortsatt stark tillväxt. Kommande kvartal kommer hyresintäkter från förvärvet av Svevia att påverka resultatet positivt. Det handlar om sådd och skörd – och nu är vi redo att skörda frukterna av vårt arbete, menar Holm.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

Offentliga Hus första kvartal 2018:

  • Hyresintäkter, TSEK 47 005 (41 825)
  • Förvaltningsresultat, TSEK 25 319 (24 277)
  • Balansomslutning, TSEK 2 810 149 (2 191 948)
  • Justerad soliditet i procent 30,2 (27,8)
  • Belåningsgrad i procent 57,4 (80,7)
  • Fastighetsvärde, TSEK 2 408 737 (2 135 000)

Källa: Offentliga Hus

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se