Stark rapport från Wihlborgs Fastigheter.

Stark rapport från Wihlborgs Fastigheter.

Ekonomi

26 april 2017

- Förra året var det starkaste i Wihlborgs historia och vi har inlett 2017 ännu starkare. - Anders Jarls, VD, Wihlborgs Fastigheter.

För första kvartalet uppvisar vi återigen ett ökat resultat och en stärkt balans­räkning. Hyresmarknaden är fortsatt mycket stark och nettouthyrningen god, plus 23 Mkr under kvartalet. Vi ser också en god efterfrågan i våra nybyggnadsprojekt, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.

  • Hyresintäkterna ökade med 9 procent till 540 Mkr (497)
  • Driftsöverskottet ökade med 9 procent till 388 Mkr (355)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 10 procent till 261 Mkr (238)
  • Periodens resultat uppgår till 289 Mkr (202), motsvarande ett resultat per aktie om 3,76 kr (2,63)

- Med en ytterligare stärkt balansräkning, en attraktiv projektportfölj och fortsatt god ekonomisk utveckling i Öresundsregionen har vi utmärkta förutsättningar för att ta tillvara framtida affärsmöjligheter och fortsätta att växa med lönsamhet.

Skribent

Oscar Lindqvist
ol@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Wihlborgs Fastigheter.