Stark rapport från Maxfastigheter inför uppköpet – Vi är stolta över att kunna lämna över ett välskött bolag med fina kassaflödesdrivna fastigheter till Stenhus, säger VD Håkan Karlsson.

Stark rapport från Maxfastigheter inför uppköpet

Ekonomi

14 juli 2021

Under Q2 har MaxFastigheters hittills bästa förvaltningsresultat för ett enskilt kvartal uppnåtts, 20,6 miljoner kronor.

Detta trots att en kostnad av engångskaraktär påverkat resultatet med knappt 3 mkr. Bolagets verksamhet har fortsatt att utvecklas positivt med fina nyuthyrningar. Även i utvecklingsprojekten fortsätter bolaget att generera bra värden.

MaxFastigheter äger 60 fastigheter på 31 orter med en uthyrbar yta om 226 871 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till 2 992 mkr kronor och har ökat med 10 % från föregående år.

Under första halvåret har intäkterna ökat med 21 % till 108 mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 93,2 % och belåningsgraden ligger på 56,8 %.

– Vi är stolta över att kunna lämna över ett välskött bolag med fina kassaflödesdrivna fastigheter till Stenhus. Resan har varit både rolig och spännande och vi önskar alla aktieägare och Stenhus lycka till i den fortsatta utvecklingen av verksamheten, säger VD Håkan Karlsson.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se